Aktualności działu wydawniczego VIII 2012

Opublikowano: 24 sierpnia 2012 r.

W serii „Sympozja Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie” ukażą się wkrótce dwa nowe tomy.

 

  • Zadania rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym. 30. rocznica „Familiaris consortio” 

 

Książka jest owocem konferencji, którą Instytut wraz z Wydziałem Studiów nad Rodziną UKSW zorganizował w listopadzie 2011 roku. Poruszono w niej tematy związane z funkcjonowaniem rodziny w świecie współczesnym w świetle adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Familiaris consortio, która została ogłoszona 22 listopada 1981 roku. Opracowanie to koncentruje się wokół sytuacji polskiej rodziny. Jej nieprzeceniona rola jako podstawy społeczeństwa, wypełniania misji nie tylko w życiu społecznym, ale także w Kościele, skłoniła wielu specjalistów do podjęcia głębszej refleksji naukowej nad tym zagadnieniem.

W książce znajdziemy zatem analizy socjologiczne – dotyczące np. zjawiska sieroctwa społecznego, eklezjologiczne – pochylające się nad nową ewangelizacją, pastoralne – omawiające temat duszpasterstwa rodzin, w tym także małżeństw niesakramentalnych. Jednak nie tylko najnowsze czasy była kontekstem dla rozważań. Autorzy sięgnęli również do biblijnej wizji rodziny, wskazywali na myśli z omawianej encykliki, które nadal są aktualne i mogą pomóc w rozwiązywaniu problemów rodziny na początku XXI wieku.

Otrzymujemy zatem publikację, która w sposób wieloaspektowy ukazuje rolę rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym oraz aktualność, mimo upływu 30 lat, nauczania Jana Pawła II zawartego w tym niezwykle ważnym dla Kościoła i świata dokumencie, jakim jest Familiaris consortio.

 

  • „Brama do wolności”. III pielgrzymka Jana Pawła II do Polski

 

Książka jest owocem konferencji o tym samym tytule, która odbyła się 25 maja 2012 r., a którą zorganizowało Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego we współpracy z Instytutem Papieża Jana Pawła II.

Publikacja zawiera artykuły ułożone w trzech częściach:

Część I: Międzynarodowy kontekst III pielgrzymka Jana Pawła II do Polski

Część II: III pielgrzymka Jana Pawła II do Polski we wspomnieniach

Część III: Przebieg i znaczenie III pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Część IV: Teologiczne aspekty III pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.

Wnikliwie przyjrzano się zatem zarówno kontekstowi międzynarodowemu tej pielgrzymki, wcześniejszym działaniom papieża i wizytom w krajach niedemokratycznych, jak również ukazano znaczenie tej pielgrzymki dla Polaków – zarówno w sensie społeczno-politycznym, jak i teologicznym.

Ciekawym wątkiem, ukazującym realia ’87 roku, są wspomnienia żony Mariana Kołodzieja, twórcy ołtarza-statku na gdańskiej Zaspie oraz Stanisława Kiermesa, górnika z kopalni Halemba, inicjatora wykonania „Czarnej Monstrancji” z węgla jako daru dla Jana Pawła II.

Książka zawiera wersję polską i hiszpańską, a dodatkowo zilustrowana jest zdjęciami z papieskiej pielgrzymki, ołtarza na Zaspie, „Czarnej Monstrancji” oraz z konferencji.