Dział współpracy zagranicznej – sprawozdanie za 2007 r.

Opublikowano: 15 września 2012 r.
Kategorie: Działy
15 września 2012 | Kategorie: Działy

Dział Współpracy z Zagranicą zorganizował dwa wyjazdy zagraniczne, których celem było pozyskanie materiałów do planowanych na rok 2008 publikacji:

1. Wyjazd pracowników Instytutu do Meksyku

Instytut Papieża Jana Pawła II podjął się zadania zebrania materiałów dotyczących pielgrzymek papieskich do Meksyku, a w szczególności: ich przebiegu, kontekstu społecznego i religijnego oraz wpływu, jaki wywarły na przeżycia i duchowość mieszkańców. W czerwcu 2007 r. grupa pracowników Instytutu przebywała w Meksyku w celu zebrania niezbędnego materiału. Kwerenda przeprowadzona w bibliotekach w mieście Meksyk (Czytelnia Czasopism w budynku Autonomicznego Narodowego Uniwersytetu Meksyku UNAM, Biblioteka przy Bazylice Matki Bożej z Guadalupe) oraz mieście Oaxaca (Narodowa Czytelnia Czasopism), zaowocowała zebraniem kilku tysięcy różnorodnych dokumentów analizujących związek wizyt duszpasterskich Jana Pawła II z przemianami społeczno-politycznymi i gospodarczymi w Meksyku. Udało się m.in. dotrzeć do przemówień polityków, przedstawicieli kultury i religii, skierowanych do Ojca Świętego podczas Jego pobytu w tym kraju.

Pracownicy Instytutu odwiedzili również miejsca, w których umieszczono tablice pamiątkowe lub wzniesiono wspaniałe pomniki na cześć Jana Pawła II, dotarli również do ludzi – bezpośrednich świadków wizyt duszpasterskich Ojca Świętego, a także do tych, którzy spotykali się z Nim na co dzień.

Owocem pobytu są zdjęcia z miejsc związanych z Janem Pawłem II, fotografie artykułów dotyczących pielgrzymek Ojca Świętego do Meksyku oraz wywiady przeprowadzone ze świadkami pobytów papieża w tym kraju.

2. Wyjazd do Ugandy i Zambii

Celem wyjazdu do Ugandy i Zambii było poszukiwanie i zebranie materiałów związanych z pielgrzymkami Jana Pawła II do Afryki. W ramach przygotowań do wyjazdu badawczego został przygotowany szczegółowy harmonogram pielgrzymek Jana Pawła II do Zambii i Ugandy. Przygotowana dokumentacja obejmowała:

 

 

  • daty pobytu Jana Pawła II w poszczególnych miejscach,

  • dokładne trasy pielgrzymek Jana Pawła II,

  • terminarz spotkań i przemówień Jana Pawła II,

  • teksty przemówień,

  • zostały również wyznaczone miejsca związane z pobytem Jana Pawła II w Ugandzie i Zambii.

 

 

Podczas tygodniowego pobytu w Ugandzie zostały zrealizowane następujące cele i zadania:

a) praca w archiwum archidiecezjalnym w Kampali;

b) dokumentacja fotograficzna wybranych miejsc i pamiątek związanych z Janem Pawłem II oraz związanych z pracą polskich misjonarzy i miejscami ważnymi dla dawnej Polonii ugandyjskiej;

c) spotkania i wywiady: m.in. spotkanie z ordynariuszem Kampali, abp. Cyprianem Kizito Lwanga, spotkania z polskimi misjonarzami i misjonarkami;

d) dokumentacja zdjęciowa, m.in. kompletna dokumentacja nagrobków polskich na cmentarzu polskich uchodźców.

Podczas pobytu w Zambii zostały zrealizowane następujące cele i zadania:

a) praca w archiwum archidiecezjalnym w Lusace;

b) dokumentacja fotograficzna wybranych miejsc i pamiątek związanych z Janem Pawłem II oraz związanych z pracą polskich misjonarzy w Zambii;

c) spotkania i wywiady: m.in. spotkanie i rozmowy z kard. Adamem Kozłowieckim oraz spotkania z polskim i misjonarzami i misjonarkami;

d) dokumentacja zdjęciowa miejsc związanych z pobytem Jana Pawła II oraz pracą polskich misjonarzy i misjonarek.

Po powrocie została przygotowana wystawa fotograficzna (m. in. pod auspicjami Instytutu) o śp. kard. Adamie Kozłowieckim, zaprezentowana podczas inauguracji roku akademickiego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.