Biblioteka – sprawozdanie za 2011 r.

Opublikowano: 19 września 2012 r.
Kategorie: Biblioteka · Działy
19 września 2012 | Kategorie: Biblioteka, Działy

Współpraca z Centrum Jana Pawła II w Winnicy na Ukrainie projekt 35/2011

styczeń – luty, sierpień; Instytut Papieża Jana Pawła II/Winnica Konsulat Generalny, Ukraina.

Została przeprowadzona zbiórka i wysyłka książek (wydawnictwa własne Instytutu: 18 woluminów oraz 50 woluminów przekazanych w darze, przez pracowników Instytutu), dla Młodzieżowego Centrum Jana Pawła II w Winnicy. Książki będą służyć do nauki języka polskiego i historii Polski oraz promocji nauczania Jana Pawła II.

W sierpniu pracownicy biblioteki, przeprowadzili zbiórkę podręczników do nauki języka polskiego i historii, dla Polaków na Ukrainie. Udało się pozyskać 51 woluminów książek oraz 6 płyt CD. Przekazane zostały także wydawnictwa własne Instytutu. Materiały te zawieźli zainteresowanym uczestnicy XI Motocyklowego Rajdu Katyńskiego.

Gromadzenie zbiorów:

Zakup książek do Biblioteki Instytutu Papieża Jana Pawła II nr projektu 47/2011.

Prenumerata dzienników i czasopism na 2011 rok, nr projektu 24/2011.

 

Styczeń – grudzień

Zgromadzone zostały najnowsze publikacje związane z posługą i działalnością Jana Pawła II, zakupiono 293 woluminy książek, a 751 woluminów, zostało przekazanych przez instytucje współpracujące i osoby prywatne. Łączna liczba zinwentaryzowanych w tym okresie książek wynosi 1044 egzemplarzy druków zwartych.

Opracowane zostały i udostępnione do korzystania czasopisma objęte prenumeratą.

Wymiana międzybiblioteczna oraz egzemplarz obowiązkowy

Do uprawnionych bibliotek zostały przesłane egzemplarze obowiązkowe publikacji wydanych przez nasz Instytut. Wysyłka została przeprowadzona w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku.

Zadania wynikające z zobowiązań współpracy z instytucjami papieskimi a także z bibliotekami naukowymi, realizowane były poprzez wymianę wydawnictw własnych.

Stoiska z książkami – sprzedaż książek wydanych przez IPJPII

  • 8-10 kwietnia – Arkady Kubickiego

Stoisko z książkami na XVII Tarach Wydawców Katolickich.

  • 1 maja – plac przed Świątynią Opatrzności Bożej – uroczystości beatyfikacyjne, sprzedaż książek.
  • 11 września – teren wokół Muzeum Pałacu w Wilanowie

Podczas obchodów Dni Wilanowa, pracownicy biblioteki prowadzili sprzedaż i promocję publikacji wydanych przez Instytut Papieża Jana Pawła II.

  • 20 października – Hotel Europejski

Obsługa stoiska podczas Forum Inicjatyw Poświęconych Janowi Pawłowi II.

Udział pracowników Biblioteki w targach książki oraz innych wydarzeniach

  • 13 – 16 maja Pałac Kultury i Nauki

II Warszawskie Targi Książki – odwiedziny stoisk i zakup książek.

  • wrzesień – Kawiarnia „Wrzenie Świata”

Udział pracownika Biblioteki w spotkaniu autorskim poświęconym promocji biografii księdza Jana Twardowskiego: „Ksiądz Paradoks” autorstwa M. Grzebałkowskiej.

  • 13 października – Kościół p.w. św. Brata Alberta

Udział pracownika Biblioteki w spotkaniu z Angelą Ambrogetti, autorką książki „Rozmowy w samolocie z Janem Pawłem II”.

  • natorstwa M.Grzebałkowskiej”iego “27 października – Biblioteka Narodowa

Udział pracownika Biblioteki w konwersatorium „Biblioteki publiczne w życiu społecznym”.

  • 24 – 27 listopada – Arkady Kubickiego XX Targi Książki Historycznej

Odwiedziny stoisk i zakup książek.

Sprawy bieżące Biblioteki m.in.

Oznakowanie księgozbioru Biblioteki projekt 16/2011”

styczeń – czerwiec

Na bieżąco pracownicy Biblioteki realizowali zadania wynikające z działalności statutowej Instytutu Papieża Jana Pawła II, a także zajmowali się projektem „Oznakowanie księgozbioru Biblioteki”, dokonywali zapisów w Elektronicznej Księdze Inwentarzowej, przeprowadzali kwerendy dla pracowników Instytutu i czytelników z zewnątrz.