Biblioteka – sprawozdanie za 2012 r.

Opublikowano: 19 września 2012 r.
Kategorie: Biblioteka · Działy
19 września 2012 | Kategorie: Biblioteka, Działy

Gromadzenie zbiorów.

Biblioteka Instytutu Papieża Jana Pawła II zgromadziła do tej pory 10662 woluminy książek. Na przestrzeni roku 2012 dokonywane były zakupy wydawnictw zwartych. Realizując projekt nr 6/2012 „Zakup książek do Biblioteki Instytutu Papieża Jana Pawła II” zakupiliśmy i włączyliśmy do zbiorów 510 woluminów. Egzemplarze, które ciągle wzbogacają zasób Biblioteki, to także książki pochodzące z darów. W mijającym roku udało się włączyć do zbiorów 162 woluminy pochodzące z darów od osób prywatnych i instytucji z którymi prowadzona jest wymiana książek.

Zinwentaryzowane zostały także czasopisma pochodzące z prenumeraty i z darów. W 2012 r. wprowadzone zostały do zbiorów i udostępnione czytelnikom woluminy czasopism (dzienniki, tygodniki, miesięczniki a także periodyki naukowe). Do korzystania w czytelni udostępnionych jest blisko 50 tytułów. W ofercie prenumeraty czasopism w  roku 2012, pojawiły się dwa nowe tytuły tj. „Katecheta” oraz „ Być dla innych”.

Udostępnianie zbiorów.

Od października 2012 roku, Biblioteka Instytutu Papieża Jana Pawła II została otwarta dla czytelników zewnętrznych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do czytelni i wypożyczalni w poniedziałki, środy i piątki w godz. od 10 do 16, natomiast we wtorki i czwartki od 12 do 18.  

Doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki.

Pracownicy Biblioteki uczestniczyli w różnych modułach doskonalenia zawodowego. Były to:

  • kurs „Wprowadzenie do MARC2”
  • konwersatorium „Użytkownicy współczesnych bibliotek. Nowe problemy”
  • warsztaty „Jak założyć bibliotekę cyfrową? Wybrane problemy w ujęciu praktycznym
  • warsztaty ”Bibliofilm – biblioteka w filmie, film w bibliotece”

Imprezy związane z książką.

Dnia 7 marca 2012 r., przedstawiciel Biblioteki brał udział w spotkaniu promocyjnym w siedzibie KAI, gdzie przedstawiono najnowszą publikację, dotyczącą osoby ojca Joachima Badeniego. Podczas spotkania, uczestnikom przekazano egzemplarze promocyjne.

W kwietniu b. r. w siedzibie KEP odbyła się promocja książek: „Mój brat Papież” oraz „Siostra Faustyna biografia świętej”. Pracownik Biblioteki uczestniczył w tym spotkaniu oraz odebrał egzemplarze promocyjne.

Pracownicy Biblioteki uczestniczyli w XVIII Targach Wydawców Katolickich, które odbywały się dniach 20-22 kwietnia w Arkadach Kubickiego. Odwiedziny stoisk wystawców dały możliwość zebrania informacji o nowościach oraz zakupów wielu ciekawych książek do zbiorów.

Odwiedziliśmy w maju 2012 r. III Warszawskie Targi Książki w Pałacu Kultury, gdzie zostały zakupione nowości książkowe.

Gościliśmy także na „Imieninach Jana Kochanowskiego” w Ogrodzie Krasińskich w Bibliotece Narodowej 23 czerwca 2012 r., biorąc udział w kiermaszu książek. 

Uczestniczyliśmy w promocji książki „Historia sportu” W. Lipońskiego. Wydarzenie miało miejsce w Muzeum Sportu i Turystyki dnia 24.09.2012.

Podczas XXI Targów Książki Historycznej, które odbyły się w dniach 29.11- 02.12.2012, zakupiliśmy wiele cennych i nagrodzonych publikacji.

Inne wydarzenia związane z działalnością Instytutu Papieża Jana Pawła II.

W dniach 2-3 czerwca 2012 r. włączyliśmy się w obchody piątego Dnia Dziękczynienia, pomagając współpracownikom przy pracy z dziećmi.

Za pośrednictwem uczestników XII Rajdu Katyńskiego, pracownicy biblioteki przekazali zakupione wcześniej „Elementarze” M. Falskiego oraz zebrane od darczyńców książki dla Polaków na Wschodzie.

Pracownik Biblioteki brał udział w sprzedaży wydawnictw własnych Instytutu podczas Dniach Wilanowa 9.09.2012.

Podczas I festiwalu „Mazowsze dla Mazowsza” w dniach 1-2.12.2012, pracownicy Biblioteki wraz z kolegami z instytutu zajmowali się promocją i sprzedażą książek.

Wymiana międzybiblioteczna oraz egzemplarz obowiązkowy.

Do uprawnionych piętnastu bibliotek zostały przesłane komplety egzemplarzy obowiązkowych publikacji wydanych przez nasz Instytut. Wysyłka została przeprowadzona w kwietniu, w sierpniu i w listopadzie. Jest to jedno z ważniejszych zadań, którego podejmują się pracownicy Biblioteki, dbając w ten sposób, by publikacje wydane przez Instytut docierały do najważniejszych placówek w Polsce a tym samym pozostawały tam, jako świadectwo myśli  Błogosławionego Jana Pawła II dla następnych pokoleń.