IV Kongres Kultury Chrześcijańskiej w Lublinie

Opublikowano: 19 października 2012 r.
19 października 2012 | Kategorie: Archiwum aktualności 2011-2014

 

W dniach 28 i 29 września pracownik Działu Dokumentacji Archiwalnej wziął udział w IV Kongresie Kultury Chrześcijańskiej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II. W tym roku Kongres odbywał się pod hasłem: „W poszukiwaniu człowieka w człowieku. Chrześcijańskie korzenie nadziei”.

Przedstawiciel Instytutu sporządził dokumentację fotograficzną i audialną opisywanego wydarzenia. Nagrał wszystkie wykłady, dyskusje panelowe, prezentacje oraz konferencję prasową. Wykonał 340 zdjęć, a ponadto zakupił materiały IV Kongresu w formie książkowej. Po przyjeździe wspomniana pozycja zasiliła zbiory Biblioteki IPJPII. Dwie płyty z zarejestrowanymi nagraniami w formacie MP3 oraz jedna płyta DVD ze zdjęciami w formacie JPG zostały włączone do zasobów Archiwum.

Przesłanie IV Kongresu Kultury Chrześcijańskiej wyraża nadzieję na pogłębienie dialogu intelektualistów chrześcijańskich i laickich wokół trwałych fundamentów kultury. W trzydniowym spotkaniu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II wzięli udział znani humaniści z kraju i zagranicy. Wśród nich należy wymienić takie postaci jak Kardynał Gianfranco Ravasi, George Weigel, Zygmunt Bauman, Rocco Buttiglione czy ks. Tomáš Halik.

W przesłaniu Kongresu przywołano słowa Karola Wojtyły, który jako aktywny uczestnik Soboru Watykańskiego II ostrzegał przed mentalnością zamkniętą na wspólne poszukiwanie prawdy. Zauważono, iż słowa te są bardzo ważne w dobie narastającej polaryzacji kultury tworzonej przez ludzi wiary i kultury budowanej przez środowiska laickie.

W Kongresie uczestniczyli wybitni naukowcy, między innymi reprezentujący rozmaite światopoglądy filozofowie, socjologowie i publicyści, a także osoby zaangażowane w różne inicjatywy Kościoła. Dokonywali oni ocen współczesnej kultury, zastanawiali się nad przyczynami narastającego w Europie kryzysu wartości. Próbowali ocenić, na ile Kościół odpowiada na wyzwania współczesności i próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie skąd czerpać nadzieję w obliczu nowej sytuacji geopolitycznej: po upadku komunizmu i wobec ułomności gospodarki wolnorynkowej.

Poniżej zaprezentowano 20 wybranych zdjęć wykonanych podczas Kongresu.

 

mt_gallery: