“Wartości we współczesnej edukacji” – konferencja

Opublikowano: 12 listopada 2012 r.
12 listopada 2012 | Kategorie: Archiwum aktualności 2011-2014, Konferencje

Wartości we współczesnej edukacji to temat konferencji organizowanej wspólnie z Wyższą Szkołą Humanistyczną w Pułtusku. Problematyka referatów będzie związana z zagadnieniami wielokulturowej wymiany doświadczeń. Wielokulturowość to koncepcja, w której wszystkie kultury współżyją obok siebie, żadna nie rości sobie prawa do dominacji. W krajach UE, gdzie ruch migracyjny jest bardzo duży, używa się również pojęcia multikulturowości, która kieruje politykę rządową państw ku zniesieniu napięć związanych ze współwystępowaniem różnych kultur na danym terytorium.

 plakat

pdf Program sympozjum.pdf