Sympozjum poświęcone konferencji CELAM w Puebla (1979)

Opublikowano: 21 listopada 2012 r.
21 listopada 2012 | Kategorie: Archiwum aktualności 2011-2014, Konferencje

Sympozjum poświęcone konferencji CELAM w Puebla (1979) odbyło się 8 listopada na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Zostało zorganizowane przez Instytut Papieża Jana Pawła II oraz Sekcję Misjologii Wydziału Teologicznego UKSW. Wśród prelegentów byli: prof. dr hab. Magdalena Śniadecka-Kotarska („Ameryka Łacińska w dobie przemian w latach 70. i 80. XX wieku”), dr hab. Zofia Marzec („Kontrowersje wokół teologii wyzwolenia na przełomie lat. 70. i 80. ubiegłego wieku”), ks. dr Zdzisław Struzik („Wyzwania wobec rodziny oraz poszczególnych warstw społecznych według dokumentu końcowego z Puebla”), ks. dr Piotr Artur Sokołowski („Główne myśli teologiczne dokumentu konferencji CELAM z Puebla”) oraz ks. mgr lic. Jan Jacek Stefanów („Proponowany nowy model Kościoła – Eklezjalne Wspólnoty Podstawowe”). Tematyka przedstawionych zagadnień obejmowała sytuację społeczno-polityczną w krajach Ameryki Łacińskiej, rządy dyktatury wojskowej i powstanie partyzantki operującej na obszarach zarówno wiejskich, jak i miejskich, genezę teologii wyzwolenia, rolę Kościoła katolickiego, wystąpienie Jana Pawła II na konferencji w Puebla oraz analizę dokumentu końcowego CELAM. Ponieważ niektórzy z prelegentów prowadzili działalność duszpasterską w krajach latynoamerykańskich, ich wystąpienia oraz dyskusja końcowa została wzbogacona nawiązaniem do prywatnych doświadczeń z pracy misyjnej w tych trudnych latach dla kontynentu południowoamerykańskiego. Sympozjum poprowadził ks. dr hab. Jarosław Różański.

mt_gallery: