28. rocznica sakry biskupiej J. E. Józefa Kardynala Glempa Prymasa Polski

Opublikowano: 21 maja 2007 r.
21 maja 2007 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010

 

Z okazji 28. rocznicy sakry biskupiej Jego Eminencji Józefa Kardynala Glempa Prymasa Polski zorganizowana zostala wystawa zdjeć autorstwa Ryszarda Rzepeckiego, wieloletniego fotografa Prymasa Polski. Można ja ogladać w Kościele Dolnym Światyni Opatrzności Bożej.

Józef Kardynal Glemp – Prymas Polski, Arcybiskup Senior

Urodzil sie 18 grudnia 1929 r. w Inowroclawiu. Lata dzieciece i mlodość spedzil w miejscowości Rycerzewo k. Inowroclawia. Podczas okupacji pracowal przymusowo w niemieckim gospodarstwie rolnym. Ukończyl Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Jana Kasprowicza w Inowroclawiu. W 1950 r. wstapil do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie.

Świecenia kaplańskie otrzymal 25 maja 1956 r. w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie, z rak biskupa Franciszka Jedwabskiego. Pracowal jako kapelan sióstr dominikanek w Mielżynie, wychowawca i katecheta w szkole w Ruchocinku oraz w domu dla nieletnich przestepców w Witkowie. Nastepnie byl kapelanem sióstr Sacré Coeur w Polskiej Wsi, wikariuszem i prefektem liceum pedagogicznym w Wagrowcu, a później wikariuszem w Miasteczku Krajeńskim.

W latach 1958-1964 odbyl studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego i świeckiego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, uzyskujac doktorat obojga praw. Ukończyl także kurs specjalistyczny w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, oraz Studium Administracji Kościelnej przy Kongregacji Soboru i Studium Rotalne, uzyskujac tytul adwokata Roty Rzymskiej. Po powrocie do Polski pelnil funkcje sekretarza w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie i notariusza w Kurii Metropolitalnej Gnieźnieńskiej i w Trybunale Metropolitalnym. W latach 1967-1979 pracowal w Sekretariacie Prymasa Polski w Warszawie, jako referent i jednocześnie kapelan i sekretarz kardynala Stefana Wyszyńskiego. W tym okresie slużyl pomoca duszpasterska w kościele św. Marcina i w kościele akademickim św. Anny, byl także duszpasterzem warszawskich prawników. W latach 1972-1979 prowadzil zajecia na Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

4 marca 1979 r. zostal mianowany biskupem ordynariuszem diecezji warmińskiej. Świecenia biskupie przyjal w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie, 21 kwietnia 1979 r., z rak kardynala Prymasa Stefana Wyszyńskiego, arcybiskupa metropolity krakowskiego Franciszka Macharskiego i biskupa Jana Oblaka, sufragana warmińskiego. W Episkopacie Polski pelnil funkcje przewodniczacego Komisji “Iustitia et Pax”.

7 lipca 1981 r. mianowany arcybiskupem metropolita gnieźnieńskim i warszawskim, Prymasem Polski. Jako Prymas Polski zostal także opiekunem duszpasterstwa Polonii zagranicznej i ordynariuszem na terenie Polski dla Kościolów obrzadku grekokatolickiego i ormiańskiego. 2 lutego 1983 r. otrzymal godność kardynalska.

Po reorganizacji struktur Kościola w Polsce, w marcu 1992 r., pozostal arcybiskupem metropolita warszawskim, zachowujac godność Prymasa Polski, jako kustosz relikwii św. Wojciecha, a także ordynariuszem wiernych obrzadku wschodniego żyjacych w Polsce i nie majacych wlasnego ordynariusza. W latach 1981-2004 pelnil funkcje przewodniczacego Rady Stalej i Konferencji Episkopatu Polski. Byl także przewodniczacym II Synodu Plenarnego w Polsce. Jest czlonkiem watykańskiej Kongregacji dla Kościolów Wschodnich, Papieskiej Rady ds. Kultury i Najwyższego Trybunalu Sygnatury Apostolskiej.

Posiada godność Baliwa Wielkiego Krzyża Honoru i Dewocji Zakonu Maltańskiego oraz Wielkiego Przeora Zwierzchnictwa Polskiego Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. Jest doktorem honoris causa 10 wyższych uczelni w kraju i zagranica, m.in. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Kardynala Stefana Wyszyńskiego, Szkoly Glównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, University of Santo Tomas w Manili, Universit? degli Studi di Bari, Loyola University of Chicago, oraz honorowym obywatelem wielu miast, m.in. Warszawy, Inowroclawia, Mogilna, Żnina, Miechowa, lowicza, Castel Sant`Elia i Codroipo. W 2000 r. otrzymal Pokojowa Nagrode im. Giorgia La Piry, w uznaniu dla postawy w czasie stanu wojennego w Polsce, a w 2003 r. Statuetke “Zlotego Hipolita” i Godność “Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej”, przyznane przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.

Jako duchowy opiekun polskiej emigracji odwiedzal wielokrotnie środowiska polonijne na wszystkich kontynentach. W swoim dorobku posiada ponad 100 artykulów z dziedziny teologii, historii teologii, prawa kanonicznego i ponad 50 ksiażek, w wiekszości dokumentujacych jego posluge pasterska i dzialalność kaznodziejska.

6 grudnia 2006 r. Ojciec św. Benedykt XVI przyjal jego rezygnacje z urzedu arcybiskupa metropolity warszawskiego, zlożona w zwiazku z osiagnieciem wieku emerytalnego, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego.

7 stycznia 2007 r., po rezygnacji abpa Stanislawa Wielgusa z urzedu arcybiskupa metropolity warszawskiego, Ojciec św. Benedykt XVI powierzyl mu pelnienie funkcji administratora apostolskiego archidiecezji warszawskiej.

3 marca 2007 r. Ojciec Świety Benedykt XVI mianowal bpa Kazimierza Nycza, dotychczasowego biskupa koszalińsko-kolobrzeskiego, arcybiskupem metropolita warszawskim.

1 kwietnia 2007 r. Józef Kardynal Glemp zakończyl 26 letnia posluge metropolity warszawskiego, pozostajac Prymasem Polski.