Mexico semper fidelis

Opublikowano: 17 lipca 2007 r.
17 lipca 2007 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010

ŚLADAMI JANA PAWŁA II  MEKSYK – CZERWIEC 2007 czytaj całość… 

 

 

Zdjęcie z gazety ´´El Sol de Mexico´´  31.01.1979 O mojej Ojczyźnie zwykło się mówić „Polonia semper fidelis". Pragnę powiedzieć również Mexico semper fidelis, zawsze wierny! (Homilia Jana Pawła II wygłoszona podczas pierwszej sprawowanej na ziemi meksykańskiej Mszy św. w katedrze metropolitalnej w Meksyku 26 stycznia 1979). 

Podczas swojego pontyfikatu Jan Paweł II odbył 105 podróży na wszystkie kontynenty świata. Najczęściej odwiedzanym przez Papieża krajem, poza własną ojczyzną, był Meksyk. Ojciec Święty pielgrzymował do ziemi meksykańskiej aż pięć razy (1979, 1990, 1993, 1999 oraz 2002). Odwiedził m.in. takie regiony jak: Miasto Meksyk, Puebla, Cuilapan, Oaxaca, Guadalajara, Veracruz, Aguascalientes, San Juan de los Lagos, Durango, Chihuahua, Monterrey, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa,  Zacatecas, Merida oraz Izamal.

Liczne podróże Karola Wojtyły do Meksyku pozostawiły głęboki ślad w sercach jego mieszkańców. Ludność uczestnicząca w spotkaniach z Ojcem Świętym modlitwą i śpiewem wyrażała przywiązanie do Pielgrzyma, który o Meksyku zwykł mawiać „Mexico semper fidelis", uważając go za swą drugą ojczyznę.

Pomnik – wizerunek Papieża z M.B. z Gadalupe – przy katedrze głównej w miescie Meksyk

Wizerunek M.B. z Guadalupe

W czerwcu br. pracownicy Instytutu Papieża Jana Pawła II przebywali w Meksyku, gdzie podjęli działania związane ze zbieraniem i naukowym opracowaniem archiwalnych źródeł homilii i przemówień Ojca Świętego w tym kraju w latach 1979-2002. Udało im się dotrzeć do przemówień polityków, przedstawicieli kultury i religii skierowanych do Ojca Świętego podczas jego pobytu w tym kraju. Kwerenda przeprowadzona w bibliotekach w miastach: Meksyk (Hemeroteca Nacional de la UNAM, Biblioteka przy Bazylice Matki Bożej z Guadalupe) oraz Oaxace (Hemeroteca Nacional), zaowocowała zebraniem kilku tysięcy artykułów z gazet takich jak: „El Sol de México", „El Universal", „Excelsior", „Novedades", „Ovaciones", „La Jornada". Ponadto zebrano liczne książki oraz zdjęcia z pobytu papieża oraz nagrania wywiadów z bezpośrednimi świadkami i organizatorami wizyt apostolskich Jana Pawła II w Meksyku, w tym m.in.: z Panem Jerzym Skoryną, przedstawicielem Polonii meksykańskiej, który w latach  1978-1999, w czasie wizyt papieża w tym kraju, zorganizował spotkania z Ojcem Świętym oraz wywiad z Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Puebla de los Ángeles, w którym Papież Polak przemawiał podczas swojej pierwszej pielgrzymki w 1979 r.

Podążając śladami Karola Wojtyły, pracownicy Instytutu odwiedzali miejsca, w których przebywał m.in. Bazylikę Matki Bożej z Guadalupe, Stadion Azteków (w mieście Meksyk), Cholula, Puebla de los Ángeles, Oaxace, Cuilapan czy też Veracruz. Przedmiotem szczególnego zainteresowania był wpływ nauczania papieskiego na miejscową społeczność.

Nowa Bazylika M.B z Guadalupe

Podsumowaniem prowadzonych w Meksyku badań będzie wydanie obszernej publikacji dokumentującej papieskie pielgrzymki do tego kraju. Znajdą się w niej m.in. homilie papieskie oraz przemówienia skierowane do Ojca Świętego przez dostojników państwowych i religijnych.

W planach wydawniczych Instytutu jest również opracowanie przewodnika Śladami Jana Pawła II w Meksyku ułatwiającego polskim turystom zwiedzanie miejsc związanych z pobytem Papieża Polaka na ziemi meksykańskiej.

ŚLADAMI JANA PAWŁA II  MEKSYK – CZERWIEC 2007 (czytaj calość…)