Sympozjum: „Jan Paweł II człowiek kultury”

Opublikowano: 14 marca 2008 r.

W rocznicę śmierci papieża, Instytut Papieża Jana Pawła II zaprasza na konferencję naukowo – artystyczną: „Jan Paweł II – człowiek kultury”. Sympozjum odbędzie się 2 kwietnia w sali kinowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Po konferencji na temat wkładu i zasług Ojca Świętego dla kultury, zapraszamy na koncert słowno-muzyczny, w nawiązaniu do słów Jana Pawła II: „Ja się uczę w tych wierszach mówić, zanim zacznę rozmawiać”. Koncert rozpocznie się w Auli UKSW o godz. 16.00.