Sprawozdanie z konferencji „Człowiek – słowo – świat”

Opublikowano: 18 marca 2008 r.
18 marca 2008 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010

W dniach od 3 do 5 marca na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się sesja pt. Człowiek – słowo – świat. W całości była ona poświęcona jubileuszowi 80-lecia profesor Jadwigi Puzyniny – wybitnej postaci polskiego językoznawstwa i badaczki literatury. Wzięli w niej udział również przedstawiciele Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie.

Jubilatka związana jest z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 1983 roku na Wydziale Polonistyki UW powołała Pracownię Słownika Języka Cypriana Kamila Norwida. Jest też członkiem Rady Języka Polskiego przy PAN, wieloletnią redaktorką Słownika Cypriana Norwida oraz autorką znakomitych książek poświęconych aksjologii języka m.in. Słowo. Wartość. Kultura, Słowo Norwid. W swoim dorobku ma również prace z zakresu słowotwórstwa, semantyki, kultury języka, leksykografii.

Czytaj całość ….