Dni Papieskie w Sochaczewie

Opublikowano: 8 kwietnia 2008 r.
8 kwietnia 2008 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010, Koncerty
1

1 kwietnia 2008 roku w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie odbył się wykład Stanisława Szczęsnego nt. Jan Paweł II przewodnikiem na drogach życia. Obecność pracownika Instytutu w Warszawie-Wilanowie z prelekcją w tym miejscu była możliwa dzięki zaproszeniu dyrektora sochaczewskiego Gimnazjum, pani Małgorzaty Gorgis. Wykład został włączony w plan dwudniowych uroczystości, służących uczczeniu Patrona szkoły. Na konferencję – połączoną z akademią, częścią artystyczną, wypowiedziami gości, zaproszeni zostali dyrektorzy z innych szkół kształcących pod tą samą nazwą w pobliżu. M. in. z Iłowa, Paprotni, Nowej Suchej.  

Akademię rozpoczęła projekcja multimedialna. Nauczycielom i przedstawicielom młodzieży w przygotowanym materiale przypomniano charakterystyczne zdjęcia Karola Wojtyły z okresu pontyfikatu. Towarzyszyły im utrwalone na taśmie fragmenty przemówień papieskich z czasów pielgrzymek do ojczyzny. Następnie głos zabrała dyrektor Małgorzata Gorgis. Z kolei przemawiali nauczyciele, przedstawiciele organizacji wewnątrzszkolnych skupiających rodziców, osoby reprezentujące władze samorządowe i miejskie. Miłą cechą charakterystyczną konferencji było to, że główną rolę w jej starannym przygotowaniu, jak również prowadzeniu, wzięła na siebie młodzież gimnazjalna.

Wykład wydobył na światło dzienne sprawę autorytetu Piotra naszych czasów, dźwigającego jako Biskup Rzymu odpowiedzialność za wiarę wszystkich wiernych Kościoła. Prelekcja została zaadresowana do grona pedagogicznego, ale też wcale licznej grupy uczniów. Stanisław Szczęsny poruszył m. in. takie problemy, jak: walka o godność człowieka wobec zagrożeń XX wieku; miejsce jednostki i wspólnoty w świecie współczesnym; zagadnienia nowego humanizmu i “cywilizacji miłości” (termin papieża Pawła VI, używany przez Jana Pawła II); właściwy obraz Boga i stworzenia jako podstawa kształtowania i umacniania kultury życia.

Dygresje przerywające wystąpienie zasadnicze zaowocowały tym, że uczniowie chętnie odpowiadali na pytania wykładowcy. Ponadto młodzież przedstawiła fragmenty prac konkursowych nt. Co Jan Paweł II napisałby do ciebie?  Kilkuosobowy zespół (keyboard, gitara, skrzypce, flet poprzeczny, śpiew solo) dał koncert zatytułowany ?Pieśnią składamy hołd Ojcu Świętemu”. Muzykalni i sympatyczni uczniowie wykonali m. in. utwory klasyczne, sięgając do repertuaru J. S. Bacha, F. Schuberta, F. Chopina. Na zakończenie, kilku spośród dorosłych uczestników spotkania wypowiedziało się o Patronie szkoły, wspominając (nie bez wzruszenia) i niejako przypieczętowując w słowach pracę tego ośrodka na co dzień. Salę gimnastyczną zdobiła odświętna dekoracja, na osobnych stelażach umieszczono też prace plastyczne z wątkami biografii Jana Pawła II. 

Zaproszenie na poczęstunek przy kawie, herbacie oraz ciastach domowego wyrobu dyrektor Małgorzata Gorgis poprzedziła także osobistą refleksją oraz podziękowaniami. To prawda, że “Trudno jest żyć tak, aby naśladować wielkiego Patrona”. Szkoła jest przecież tym miejscem, w którym tworzący ją pedagodzy, opiekunowie, uczniowie, cały personel – starają się  podjąć to wyzwanie na własną miarę. Przypomnijmy, iż w Polsce działa ponad 550 szkół im. Jana Pawła II, tworzących już niemałą ?Rodzinę papieską”. Mijające sześć lat od chwili złożenia ślubowania, w kościele miejskim św. Wawrzyńca, pozwala wysunąć Gimnazjum sochaczewskie na czoło innych jednostek oświatowych, które imię papieża Polaka przyjmowały w tym regionie później.

Podsumowując, należy zatem uchwycić to, co szczególnie interesujące. W trakcie kilkugodzinnego pobytu można było naocznie stwierdzić, że z inicjatywy dyrekcji Gimnazjum nr 1 zawiązująca się pomiędzy szkołami współpraca, ma dużą szansę w przyszłości stworzyć – w tym zakątku Mazowsza – mikro-wspólnotę. Już dziś, zaangażowanie gospodarzy świadczy o żywej tradycji ideowej, kulturowej i aksjologicznej, wyrastającej z myśli Jana Pawła II. Ze spotkania towarzyskiego przy pięknie zastawionych stołach (pyszne papieskie kremówki na jednym z nich utworzyły, rozrzutny w swym przepychu, i oprószony cukrem-pudrem, nieomal niekończący się ?biały dywan”) dało się wynieść przekonanie, że zawiązanie takiej współpracy wyrasta z woli rodziców. Ponadto, z działań doświadczonych pedagogów, pani Mirosławy Rogali (kierującej szkołą w bliskiej przeszłości), wreszcie głównej organizatorki spotkania. Dyrektorzy szkół zaproszonych na tę uroczystość otrzymali komplety wydawnictw Instytutu Papieża Jana Pawła II, wspierające proces wychowania młodzieży, opartego na wartościach. 

 

234