Podsumowanie Pierwszego Forum Inicjatyw Papieskich

Opublikowano: 8 kwietnia 2008 r.
8 kwietnia 2008 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010
1

05 kwietnia 2008 r. w tymczasowej siedzibie Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie-Wilanowie, spotkały się osoby, które podejmują trud prowadzenia różnorakich inicjatyw, dzięki którym Osoba Papieża Jana Pawła II, a także jego nauczanie nie mijają bez echa, ale mają szansę na trwałe wyryć się w sercach kolejnych pokoleń Polaków.

 

Inicjatorami spotkania byli:

 • Portal internetowy Pokolenie-jp2.pl, prowadzony przez pana Marka Falkowskiego zBiałegostoku, a otaczany opieką duszpasterską przez ks. Bogusława Ofmana z par. p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łapach,
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pamięć Jana Pawła II z prezesem Ryszardem Zawadowskim,
 • Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie z dyrektorem ks. prałatem dr Zdzisławem Struzikiem.

Na spotkaniu, oprócz organizatorów, obecni byli przedstawiciele następujących inicjatyw papieskich:

 • grupy ?Santo Subito” działającej przy par. p.w. Św. Ojca Pio w Warszawie na Kabatach,
 • fundacji ?AVE” realizującej projekt papieski AKK JPII z Warszawy,
 • Stowarzyszenia Bractwa Więziennego z Bydgoszczy realizującego resocjalizację wzakładach karnych według myśli i wskazań Jana Pawła II,
 • Rodziny Szkół im. Jana Pawła II,
 • Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek z Szymanowa,
 • Stowarzyszenia sportowo-edukacyjnego ?PETRUS” z Łap,
 • reprezentanci Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich z Krakowa,
 • Fundacji ?Równe Szanse”,
 • KIKu z Białegostoku oraz Warszawy,
 • Stowarzyszenia ?Dzieci Serc” z Radziechowy,
 • Ośrodka Specjalnego z Żywca,
 • serwisu internetowego ?Edukacja medialna”,
 • portalu internetowego duchowy.pl,
 • portalu internetowego ?Samarytanin”,
 • portalu internetowego ?Wiara”,
 • czasopisma ?Przyjdź”, poświęconego odkrywaniu duchowości Jana Pawła II,
 • oficyny wydawniczo-poligraficznej ?ADAM” z Warszawy,
 • Zachodniej Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II w Zielonej Górze.

Szczególnym gościem Forum Inicjatyw Papieskich był Dyrektor Vatican Service News – ks. Jarosław Cielecki, który wygłosił referat na temat, Jak obecnie przebiega proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny Jana Pawła II i jaka jest żywa pamięć po Jego śmierci.

Wszyscy uczestnicy mogli podzielić się efektami swojej działalności, poświęconej Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Dzięki ciekawym prezentacjom multimedialnym, a także materiałom informacyjnym, zgromadzeni nawiązali nowe znajomości, a także wyrazili chęć podjęcia współpracy przy kolejnych podejmowanych projektach związanych z osobą i nauczaniem Jana Pawła II. Uczestnicy wyrazili chęć organizacji i uczestnictwa w następnych spotkaniach, wyrażając nadzieję, że grono uczestników będzie się powiększało.

12