Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Miłość – Życie – Rodzina”

Opublikowano: 14 kwietnia 2008 r.
14 kwietnia 2008 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010
1

W dniach 11i12 kwietnia 2008 roku w Gdańsku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Miłość- Życie – Rodzina. Moja droga do Prawdy dedykowana śp. Prof. Włodzimierzowi Fijałkowskiemu w 5 rocznicę jego śmierci oraz w 50. rocznicę założenia szkół rodzenia. Konferencję przygotowali przedstawiciele ruchów obrony życia

        Zamiarem Konferencji było przypomnienie osoby prof. Fijałkowskiego, a szczególnie przeanalizowanie jego dorobku naukowego z perspektywą dalszego rozwoju myśli i działań nakierowanych na rodzicielstwo i wynikającą z rodzicielstwa godność człowieka. W wygłoszonych referatach dominowała troska o rodzinę ze szczególnym zwróceniem uwagi na wychowanie i edukację seksualną. Wychowanie takie powinno realizować się w środowisku rodzinnym w atmosferze poszanowania godności rodzicielstwa.

1235