“Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca w polskich mediach”

Opublikowano: 30 maja 2008 r.
30 maja 2008 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010, Konferencje
1

W czwartek, 29 maja 2008 r. o godz. 11.00 w sali nr 16 w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski odbyła się Konferencja prasowa poświęcona prezentacji publikacji pt. Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca w polskich mediach. Jest to praca zbiorowa pod redakcją księdza profesora Leona Dyczewskiego, księdza profesora Antoniego Lewka i profesora Jerzego Olędzkiego. Udział wzięli również pracownicy Biblioteki Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie.

Sympozjum na temat relacji medialnych z odchodzenia Jana Pawła II odbyło się w Warszawie. Publikacja zawiera wszystkie referaty z tej konferencji naukowej. Dotyczą one przekazów medialnych na temat Jana Pawła II od 23 marca do 14 kwietnia 2005 roku. Książka zawiera też świadectwa osób z najbliższego otoczenia Papieża – kardynała Stanisława Dziwisza, księdza Federico Lombardiego oraz Gian Franco Svidercoschi’ego.

Analizy materiałów dokumentujących ostatnie dni życia, śmierć, pogrzeb Jana Pawła II, oczekiwanie na wybór kolejnego papieża, jakie w tym czasie były szeroko obecne na łamach mediów drukowanych i elektronicznych weszły w skład publikacji liczącej 544 stron. Znaleźć w niej można także świadectwa osób z otoczenia Jana Pawła II oraz spostrzeżenia dotyczące fenomenu więzi Papieża-Polaka i ludzi mediów. Do publikacji dołączona została płyta DVD z materiałami filmowymi z kwietnia 2005 przygotowanymi przez TVN i TVN24 oraz Polsat. Ponadto zamieszczono wykaz ponad 7 tys. polskich publikacji prasowych z okresu 23 marca – 14 kwietnia 2005 poświęconych Janowi Pawłowi II.

Nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk obecny na prezentacji książki zwrócił uwagę, iż została ona zadedykowana ?ludziom mediów w Polsce, by ich ?pamięć i tożsamość’ z tamtych dni były trwałe”. Wyraził tym samym wdzięczność dziennikarzom za tamto świadectwo ?dane prawdzie”. – To jest wasza legitymacja – podkreślił.”.

Współredaktorem książki jest profesor Jerzy Olędzki z Uniwersytetu Warszawskiego, który podkreśla, że publikacja jest adresowana przede wszystkim do następnych pokoleń. “Do tych Polaków, którzy nie mieli szczęścia widzieć, ani spotkać Jana Pawła II i dlatego na końcu jest spis kilku tysięcy artykułów, które się ukazały w tamtym okresie i płyta z materiałami wybranymi przez trzy stacje telewizyjne – TVP, TVN i Polsat” – powiedział Jerzy Olędzki.

Ksiądz Jan Drob, który jest przewodniczącym kapituły nagrody Totus Medialny, przypomniał, że kapituła po raz pierwszy przyznała tę nagrodę zbiorowo wszystkim mediom, za ich postawę w dniach odchodzenia Jana Pawła II. Kapituła chciała w ten sposób podziękować wszystkim dziennikarzom w Polsce za ten przekaz. Ksiądz Jan Drob dodaje, że towarzysząca Totusowi nagroda pieniężna została przeznaczona na zorganizowanie sympozjum na ten temat.

Ta pierwsza na polskim rynku wydawniczym tak obszerna i dokładna publikacja, dokumentująca medialny obraz choroby, śmierci i pogrzebu Jana Pawła II, ukazała się nakładem Księgarni św. Jacka.
2345