Inwentaryzacja eksponatów Zbioru Muzealiów Prymasa Polski Józefa Glempa

Opublikowano: 2 czerwca 2008 r.
2 czerwca 2008 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010

W kwietniu i maju 2008 roku Dział Dokumentacji Archiwalnej wespół z Biblioteką kontynuował inwentaryzację przedmiotów, które tworzą ?Zbiór muzealiów Prymasa Polski Józefa Glempa”. Zostały one podzielone na czternaście kategorii. Najliczniejsza z nich gromadzi eksponaty zakwalifikowane jako ?obrazy”. Posegregowano je w ramach dziesięciu podkategorii.

Znaczny procent wspomnianego zbioru stanowią rzeźby i płaskorzeźby. W jego skład wchodzą jednak również naczynia, dewocjonalia, medale, nakrycia głowy, a nawet biała broń, narzędzia (np. kielnie) i instrumenty muzyczne.

Każdy z eksponatów jest fotografowany, otrzymuje dwie sygnatury, a dotyczące go dane umieszcza się w bazie MUSNET. Po wydrukowaniu komputerowego inwentarza zostanie doń dołączony fachowy, 5-częściowy wstęp, zawierający wyczerpujący opis opracowywanego zbioru.

Dnia 25 kwietnia bieżącego roku dokonano podsumowania stanu prac nad  inwentaryzacją  ?Zbioru  muzealiów  Prymasa  Polski  Józefa  Glempa”

i opracowano ogólny spis przedmiotów wchodzących w jego skład. Od 20 maja wszystkie eksponaty zbioru znajdują się w Dzwonnicy Trzeciego Tysiąclecia mieszczącej się na terenie wilanowskiej Parafii Świętej Anny.

Zdjęcia dziesięciu, zinwentaryzowanych w ostatnim czasie przedmiotów należących do opisywanego zespołu zamieszczono poniżej.

1 1. Krzyż jerozolimski
2 2. Rzeźba afrykańska
3 3. Szklane serce
4 4. Święty Józef Kalasancjusz (1557-1648)
5 5. Ryngraf z wizerunkiem Matki Boskiej Sejneńskiej
6 6. Tzw. drzewko szczęścia
7 7. Medal wybity w celu upamiętnienia pobytu Świętego Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu w latach 1481-1483 – awers
8 8. Medal wybity w celu upamiętnienia pobytu Świętego Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu w latach 1481-1483 – rewers
9 9. Matka Boska z Dzieciątkiem Jezus
10 10. Płaskorzeźba przedstawiająca oblicze Chrystusa