Lipiec w Bibliotece Instytutu

Opublikowano: 15 września 2008 r.
15 września 2008 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010

Na bieżąco prowadzone są kwerendy w odpowiedzi na postulaty pracowników Instytutu Papieża Jana Pawła II jak i indywidualnych użytkowników. Zazwyczaj są to osoby prowadzące prace naukowe. Wszystkie kwerendy związane są z postacią Jana Pawła II. Dotyczą różnych kierunków Jego działalności: twórczości dramatycznej, kwestii wychowania młodzieży, czy roli rodziny. Jedno z zapytań dotyczyło korespondencji jaką Ojciec Święty otrzymywał od osób prywatnych.

Kontynuowane są również prace związane z podziałem zgromadzonego dotychczas księgozbioru na działy tematyczne. Wielość tematów spowodowała konieczność dodania trzech nowych dyscyplin: administracji, literatury dla dzieci i młodzieży oraz architektury.

W Bibliotece rozpoczęto prace związane z otwarciem nowej bazy bibliograficznej dokumentów zwartych poświęconych Papieżowi, które ukazały się w ciągu ostatnich lat we Francji.