“Jan Paweł II wobec totalitaryzmów”

Opublikowano: 24 września 2008 r.
24 września 2008 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010

10 czerwca na ulicy Karowej 20 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Jan Paweł II wobec totalitaryzmów.  Organizatorami byli: Dom Spotkań z Historią oraz Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie. Tym razem dyskusja poświęcona była I Pielgrzymce Ojca Świętego do Polski – dwa punkty widzenia.

W dyskusji wzięli udział ks. Infułat Zdzisław Król, ówczesny Kanclerz Kurii Archidiecezji Warszawskiej oraz Kazimierz Kąkol, Minister-Kierownik Urzędu ds. Wyznań w rządach Piotra Jaroszewicza, wcześniejszy publicysta propagandowy, szczególnie aktywny w okresie Marca ’68.  Zaproszono również Stanisława Kanię, ale z powodu procesu nie mógł przybyć. Być może będzie gościem kolejnego zebrania. Spotkanie prowadził red. Jacek Moskwa. W trakcie rozmowy zaprezentowano fragmenty filmu z 1979 r. pt. Pielgrzym, (reż.  Andrzej Trzos-Rastawiecki).

W czasie debaty poruszono kilka istotnych kwestii, ze strony publiczności padło wiele pytań. Dyskusja wywiązała się nawet między samymi prelegentami. Dotyczyła ona zarówno osobistych przeżyć prelegentów jak i ich relacji z najbliższymi współpracownikami. Rozpatrywano rozterki komunistycznej władzy związane z papieską wizytą oraz nadziejami polskiego Kościoła i społeczeństwa. Dużo uwagi poświęcono kwestii cenzury, propagandy i próbom skłócenia kardynała Stefana Wyszyńskiego z Papieżem.

Niestety wiele pytań pozostało bez odpowiedzi. Tłumaczono to brakami w pamięci.

Na kolejne spotkanie zapraszamy w październiku.

123456