Nowości Działu Naukowo-Badawczego

Opublikowano: 2 października 2008 r.
2 października 2008 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010

Dnia 21 X o godz. 18.00 Instytut Papieża Jana Pawła II oraz Dom Spotkań z Historią zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu ?Jan Paweł II wobec totalitaryzmów”. Gośćmi red, Jana Ośko będą prof. Klaus Bachmann autor książek o tematyce polsko – niemieckiej, wieloletni korespondent zagraniczny w Polsce, red. Krystyna Grzybowska publicystka zajmująca się polityką zagraniczną, w tym szczególnie stosunkami polsko-niemieckimi oraz niemiecki ksiądz katolicki dr Manfred Deselaers, zaangażowany w pracę nad pojednaniem niemiecko-polskim i chrześcijańsko-żydowskim w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Problematyką przewodnią spotkania będzie temat ?Niemcy: wina i pojednanie”.

W związku z tym wydarzeniem Instytut nawiązuje współpracę z instytucjami, których działalność szczególnie nastawiona jest na współpracę polsko – niemiecką. Są to m.in. GOETHE-INSTITUT W WARSZAWIE, NIEMIECKI INSTYTUT HISTORYCZNY, INSTYTUT STOSUNKOW ZAGRANICZNYCH, FUNDACJA WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ, FUNDACJA ?PAMIĘĆ”, FUNDACJA ?POLSKO-NIEMIECKIE POJEDNANIE”, Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu oraz instytucje kulturalne i szkoły niemieckie w Warszawie i Polsce.

W związku z tematem Jan Paweł II a niemiecki totalitaryzm wznowiliśmy badania nad filmami dokumentalnymi w Archiwum Telewizji Polskiej. Zebrane materiały dotyczą wizyty Jana Pawła II w Niemczech w 1996 roku (trzecia pielgrzymka), papieskiej wizyty w Oświęcimiu w roku 1979, Listu biskupów Polskich do biskupów Niemieckich oraz archiwalnych zdjęć z czasów okupacji Polski.

1

Nawiązaliśmy kontakt z Ośrodkiem Informacji Naukowej Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie. Na 16  X przygotowujemy prelekcję na temat: ?Przesłanie papieskich Orędzi na Światowe Dni Pokoju”.

Aktywnie pracujemy również stworzeniem wyboru cytatów Jana Pawła II na temat wychowania młodzieży. W związku z tym tematem zorganizujemy panel dyskusyjny ?nauka Jana Pawła II w moim życiu”.

Zebraliśmy już większość materiałów związanych z wydaniem książki ?Ewangelia życia a utylitaryzm w nauczaniu Jana Pawła II”. obecnie trwają prace redaktorskie. 

Nadal trwają studia nad niepublikowanymi przemówieniami i homiliami Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Obecnie opracowujemy przemówienia z roku 1976.