Sympozjum naukowe w 60 rocznice uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Czlowieka oraz 25 rocznice ut

Opublikowano: 2 października 2008 r.
2 października 2008 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010, Konferencje

Dnia 13 X Instytut Studiów nad Rodzina w lomiankach organizuje sympozjum zwiazane z 60 rocznica uchwalenia Karty Praw Czlowieka oraz 25 rocznica Karty Praw Rodziny. W konferencji weźmie udzial Dyrektor Instytutu Papieża Jana Pawla II ks. dr Zdzislaw Struzik. Proponowany przez Ksiedza Dyrektora temat dotyczy bardzo istotnego problemu nieprzestrzegania praw dziecka do nauczania i wychowania.

Rocznice uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Czlowieka oraz Karty Praw Rodziny stwarzaja doskonala okazje do poglebienia refleksji na temat sytuacji i problemów dzieci na świecie. Prawa dziecka bardzo mocno wpisuja sie w prawa czlowieka. Jednocześnie wznowiona dyskusja wokól tego zagadnienia, daje wielkie powody do trwogi ze wzgledu na fakt, że ochrona życia dziecka oraz jego prawo do wychowania i nauczania nie wszedzie jest jeszcze oczywiste.

 

             Z drugiej strony dyskusje na ten temat pokazuja, że budzi sie coraz bardziej powszechna świadomość, że jeżeli zlekceważymy potrzeby dziecka, zaprzepaścimy swoja wlasna przyszlość. Karta Praw Rodziny zdaje sie być tu doskonalym uściśleniem dokumentów powstalych na kanwie prawa miedzynarodowego. Stanowi ona bowiem uzupelnienie i przypomnienie o duchowych potrzebach dziecka oraz jego zwiazku rodzicami. Umieszcza prawa dziecka w odpowiednim kontekście moralnym i religijnym. Mimo iż wszystkie dokumenty miedzynarodowe mówia już o prawie do nauki oraz wychowaniu przez rodziców istnieje potrzeba, aby nie rozpatrywać praw dziecka poza rodzina, ale w jej obrebie. Szczeście rodziny to przecież dobro dziecka i odwrotnie. Problemy dzieci czesto uwarunkowane sa czy to patologia rodziny, niskim poziomem warunków socjalnych, czy to po prostu brakiem milości i odpowiedzialności za dziecko ze strony rodziców.

Dzieciom należy pomóc wzrastać w madrości, w latach i w lasce u Boga i ludzi (lk 2,52). Obowiazek ten, ale i zaszczyt przejmuja w pierwszym rzedzie rodzice i prawni opiekunowie, ale również szkola i instytucje państwowe. Dlaczego slużbe dziecku nazywam zaszczytem? Dziecko – owoc milości malżonków – wnosi specyficzny wklad w budowanie wspólnoty rodzinnej i uświecenie rodziców. Jest nośnikiem i pośrednikiem milości w rodzinie. Stad ochrona godności dziecka, zabezpieczenie jego praw jest ważnym czynnikiem porzadku spolecznego. „Prawo do…”, ma slużyć nie tylko obronie godności i wolności czlowieka w jego różnych wymiarach. Prawo jest po to, aby czlowiek mógl sie rozwijać, stawać bardziej czlowiekiem.

Z prawnego punktu widzenia sytuacja dziecka w Polsce jest lepsza niż w wielu innych krajach. Jednak, mimo iż uregulowania prawne dostosowywane sa do obowiazujacych w Europie Zachodniej, to nie wszystkie przekladaja sie na praktyke codziennego życia. Bez wzgledu bowiem na tworzone dokumenty i deklaracje, realizacja praw dziecka zawsze pozostaje uwarunkowana sytuacja kulturowa, religijna, materialna rodziny, a także środowiskiem, w którym żyje.