Ewangelia życia a utylitaryzm w nauczaniu Jana Pawła II

Opublikowano: 6 listopada 2008 r.
6 listopada 2008 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010, Konferencje
1

SYMPOZJUM NAUKOWE 19.11.2008  ?Ewangelia życia a utylitaryzm w nauczaniu Jana Pawła II?

Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom religijnym i kulturowym Instytut Papieża Jana Pawła II zdecydował się zorganizować sympozjum naukowe, którego głównym tematem będzie problematyka utylitaryzmu.

W nauczaniu Ojca Świętego wielokrotnie dostrzegamy wypowiedzi, które zwracają uwagę na wielkie niebezpieczeństwo utylitaryzmu naszych czasów. Jego źródłem – zdaniem Papieża – jest osłabienie wrażliwości na Boga, którą zaobserwować możemy we wszystkich dziedzinach życia człowieka. Zasady utylitaryzmu przejawiają się w postawach i działaniach, które ukierunkowane na własne szczęście, stają się posłuszne normie korzystania i dążenia do przyjemności, podążania za pragnieniami, materialistycznym podejściem do życia oraz przedmiotowym, instrumentalnym traktowaniem człowieka.

Sympozjum ma będzie miało charakter interdyscyplinarny. Zaproszeni prelegenci, w zależności od zainteresowań i kompetencji naukowych (teologia, medycyna, prawo, duszpasterstwo, filozofia, językoznawstwo, historia), z różnych stron ujmują problematykę dwóch rzeczywistości z jakimi styka się obecnie współczesny człowiek. Prelegenci, zajmą się problematyką: ewangelia życia a utylitaryzm w trzech grupach tematycznych, odzwierciedlających trzy wymiary omawianego tu problemu. Po pierwsze, poprzez opis zjawiska, z jakim mamy do czynienia. Po drugie, poprzez aktualne sposoby radzenia sobie ze skutkami utylitaryzmu i uchronienia się od kultury śmierci, i po trzecie to nakreślenie specyficznych cech chrześcijańskiej cywilizacji życia.