Ewangelia życia a utylitaryzm w nauczaniu Jana Pawła II

Opublikowano: 6 listopada 2008 r.
6 listopada 2008 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010, Konferencje
1

SYMPOZJUM NAUKOWE 19.11.2008  ?Ewangelia życia a utylitaryzm w nauczaniu Jana Pawła II?

Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom religijnym i kulturowym Instytut Papieża Jana Pawła II zdecydował się zorganizować sympozjum naukowe, którego głównym tematem będzie problematyka utylitaryzmu.

W nauczaniu Ojca Świętego wielokrotnie dostrzegamy wypowiedzi, które zwracają uwagę na wielkie niebezpieczeństwo utylitaryzmu naszych czasów. Jego źródłem – zdaniem Papieża – jest osłabienie wrażliwości na Boga, którą zaobserwować możemy we wszystkich dziedzinach życia człowieka. Zasady utylitaryzmu przejawiają się w postawach i działaniach, które ukierunkowane na własne szczęście, stają się posłuszne normie korzystania i dążenia do przyjemności, podążania za pragnieniami, materialistycznym podejściem do życia oraz przedmiotowym, instrumentalnym traktowaniem człowieka.

Sympozjum ma będzie miało charakter interdyscyplinarny. Zaproszeni prelegenci, w zależności od zainteresowań i kompetencji naukowych (teologia, medycyna, prawo, duszpasterstwo, filozofia, językoznawstwo, historia), z różnych stron ujmują problematykę dwóch rzeczywistości z jakimi styka się obecnie współczesny człowiek. Prelegenci, zajmą się problematyką: ewangelia życia a utylitaryzm w trzech grupach tematycznych, odzwierciedlających trzy wymiary omawianego tu problemu. Po pierwsze, poprzez opis zjawiska, z jakim mamy do czynienia. Po drugie, poprzez aktualne sposoby radzenia sobie ze skutkami utylitaryzmu i uchronienia się od kultury śmierci, i po trzecie to nakreślenie specyficznych cech chrześcijańskiej cywilizacji życia.

Pozostałe aktualności

Oratorium „Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy…”

22 stycznia 2022 r. o godz.18.00 w Bazylice Jasnogórskiej odbyło się prawykonanie oratorium „Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy…”, które zostało skomponowane przez Wincentego z Krakowa. Organizatorem koncertu był Jasnogórski Instytut Maryjny, a Instytut Papieża Jana Pawła II objął to wydarzenie patronatem. Koncert został nagrany przez Radio Jasna Góra i będzie dostępny w internecie.

czytaj dalej

Film edukacyjny pt. „Jan Paweł II w Tajlandii”

Dwudniowa pielgrzymka (21. zagraniczna wizyta apostolska Jana Pawła II) stanowiła zwieńczenie jednej z najdłuższych podróży Jana Pawła II, która rozpoczęła się na Alasce, 2 maja 1984 r. Pielgrzymka miała charakter misyjny. Ojciec Święty przybył do tego azjatyckiego...

czytaj dalej

Jak załatwić sprawę w Instytucie Papieża Jana Pawła II

 

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, od 2 listopada 2020 r. wprowadziliśmy nowe zasady kontaktu z instytutem.

You have Successfully Subscribed!