Konferencja „Ewangelia życia a utylitaryzm w nauczaniu Jana Pawła II”

Opublikowano: 23 listopada 2008 r.
23 listopada 2008 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010, Konferencje
 

 

Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom religijnym i kulturowym Instytut Papieża Jana Pawła II zdecydował się zorganizować sympozjum naukowe, którego głównym tematem była problematyka utylitaryzmu. Konferencja odbyła się 19 listopada w Auli im. Jana Pawła II na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W nauczaniu Ojca Świętego wielokrotnie dostrzegamy wypowiedzi, które zwracają uwagę na wielkie niebezpieczeństwo utylitaryzmu naszych czasów. Jego źródłem – zdaniem Papieża – jest osłabienie wrażliwości na Boga, którą zaobserwować możemy we wszystkich dziedzinach życia człowieka. Zasady utylitaryzmu przejawiają się w postawach i działaniach, które ukierunkowane na własne szczęście, stają się posłuszne normie korzystania i dążenia do przyjemności, podążania za pragnieniami, materialistycznym podejściem do życia oraz przedmiotowym, instrumentalnym traktowaniem człowieka.

Sympozjum miało charakter interdyscyplinarny. Zaproszeni prelegenci, w zależności od zainteresowań i kompetencji naukowych (teologia, medycyna, prawo, duszpasterstwo, filozofia, językoznawstwo, historia), z różnych stron ujmowali problematykę dwóch rzeczywistości z jakimi styka się obecnie współczesny człowiek. Prelegenci, zajęli się problematyką: ewangelia życia a utylitaryzm w trzech grupach tematycznych, odzwierciedlających trzy wymiary omawianego tu problemu. Po pierwsze, poprzez opis zjawiska, z jakim mamy do czynienia. Po drugie, poprzez aktualne sposoby radzenia sobie ze skutkami utylitaryzmu i uchronienia się od kultury śmierci, i po trzecie to nakreślenie specyficznych cech chrześcijańskiej cywilizacji życia.

Na sympozjum zaprezentowano książkę wydaną z okazji konferencji, która zawiera poszerzone referaty prelegentów. Pozycję można nabyć przez stronę internetową Instytutu.

   
   
   

 

 

Pozostałe aktualności

Film edukacyjny „Jan Paweł II na Kubie”

Zapraszamy do obejrzenia filmu powstałego w oparciu o ekspozycję zatytułowaną Jan Paweł II na Kubie. Ten największy pod względem powierzchni kraj na Karaibach (109, 9 tys. km²), Papież odwiedził w dniach 21-25 stycznia 1998 r. Podróż apostolska Jana Pawła II na Kubę...

czytaj dalej

Jak załatwić sprawę w Instytucie Papieża Jana Pawła II

 

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, od 2 listopada 2020 r. wprowadziliśmy nowe zasady kontaktu z instytutem.

You have Successfully Subscribed!