Sesja w 60. rocznicę posługi arcybiskupiej Prymasa Tysiąclecia

Opublikowano: 24 listopada 2008 r.
24 listopada 2008 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010
1

Dnia 15 listopada 2008 odbyła się uroczysta sesja naukowa organizowana w 60. rocznicę posługi arcybiskupiej Prymasa Tysiąclecia. Organizatorami była Archikonfraternia Literacka w Warszawie oraz Kuria Metropolitalna Warszawska. Zaproszeni prelegenci w swoich wystąpieniach przekazali wiele informacji, wspomnień, a także wniosków na temat życia i działalności Prymasa Tysiąclecia. Wiele idei, myśli i wskazań jakie przekazał Ksiądz Prymas co do życia, narodu i Kościoła Polskiego są nadal aktualne i powinny być wprowadzone ustawicznie w życie społeczne i edukacyjne. Społeczność kościelna i narodowa jest nieustannie wdzięczna za wielki dar dla narodu polskiego jakim jest Prymas Tysiąclecia ks. Kard. Stefan Wyszyński.

 

Godz. 10.00. Msza św. koncelebrowana w bazylice archikatedralnej św. Jana pod przewodnictwem Kardynała Józefa Glempa i Arcybiskupa Kazimierza Nycza

Godz. 11.00. Sesja w sali konferencyjnej Kurii Metropolitalnej Warszawskiej przy ul. Miodowej 17/19

PROGRAM SESJI

Godz. 11. 15. Profesor Jacek Przygodzki, senior AKL, Powitanie

Godz. 11. 20. Kardynał Józef Glemp, Wspomnienie Prymasa Tysiąclecia

Godz. 11. 40. Iwona Czarcińska (Instytut Prymasowski), …I wy z pokolenia orłów

jesteście…

Godz. 12.00. Dr Maria Bokszczanin (Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza), Fascynacje iiterackie Prymasa Tysiąclecia

Godz. 12. 20. Profesor Antoni Czyż (AkademiaPodlaska), Prymas Tysiąclecia apolska inteligencja

Godz. 12. 40. Redaktor Marian P.Romaniuk, Umiłowanie ojczyzny awychowanie do patriotyzmu w nauczaniu Stefana Wyszyńskiego Godz. 12. 55. Dr Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Słowo do młodzieży

Godz. 13. 10. Arcybiskup Kazimierz Nycz, Podsumowanie sesji

Godz. 13. 20. Projekcja filmu o Prymasie Stefanie Wyszyńskim

Godz. 14. 00. Profesor Jacek Przygodzki, Zakończenie sesji