Prawa dziecka w nauczaniu Jana Pawła II

Opublikowano: 15 grudnia 2008 r.
15 grudnia 2008 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010
1

W dniu 9 grudnia 2008 r. Dział Oświatowy zorganizował wykład połączony z prezentacją w Zespole Szkół nr 84 na Saskiej Kępie pt. ?Prawa dziecka w nauczaniu Jana Pawła II”. Po kilkunastominutowym wykładzie i prezentacji multimedialnej nastąpiła ożywiona dyskusja z młodzieżą gimnazjalną, uczniami I klas oraz ich nauczycielami. Dyskusja dotyczyła problemów związanych z prawem do życia, szacunku do życia własnego i innych, prawami młodzieży do rozwoju intelektualnego i moralnego oraz tematyki papieskiej. Po dyskusji został zaprezentowany Instytut Papieża Jana Pawła II, nasze najnowsze projekty i publikacje.

 

2 3 4