W cyklu: Jan Paweł II wobec tatalitaryzmów – Czy papież zamierzał zdobyć Kreml?

Opublikowano: 15 grudnia 2008 r.
15 grudnia 2008 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010
1

O przyczynach upadku Związku Sowieckiego i o obecnych problemach Rosji ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Cerkwi Prawosławnej i Kościele katolickim na terenie Federacji Rosyjskiej rozmawiano podczas panelu dyskusyjnego zorganizowanego przez Instytut Papieża Jan Pawła II. Debata odbyła się w warszawskim Domu Spotkań z Historią 9 grudnia 2008 roku. Wzięli w niej udział znakomici goście: Krzysztof Zanussi, reżyser, scenarzysta i producent filmowy, Stanisław Ciosek, b. ambasador RP w Moskwie oraz Andrzej Grajewski, doktor politologii, publicysta i redaktor ?Gościa Niedzielnego”. Moderatorem dyskusji był red. Jan Ośko. Było to kolejne spotkanie z cyklu Jan Paweł II wobec totalitaryzmów, zatytułowane ?Czy papież zamierzał zdobyć Kreml?”. Panel zbiegł się z kolejną rocznicą podpisania układu o rozpadzie Związku Sowieckiego, który nastąpił 8 grudnia 1991 roku oraz z odejściem patriarchy Aleksego II. Do dyskusji włączyli się między innymi Andrzej Olechowski, b. minister spraw zagranicznych i o. Stanisław Opiela SJ, misjonarz w Rosji.

23456789