Równouprawnienie mężczyzn i kobiet

Opublikowano: 2 lutego 2009 r.
2 lutego 2009 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zwiększa zainteresowanie równouprawnieniem kobiet i mężczyzn w pracy. Na ten temat zorganizowano konferencję zamykającą projekt realizowany przez Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w MPiPS. Dział naukowo-badawczy Instytut, jako że na bieżąco monitoruje prace legislacyjne i propozycje zmian związane ze sprawą rodziny i kobiety przysłuchiwał się debacie konferencyjnej.

Na zlecenie MIPS przygotowano raport prezentujący wyniki przeprowadzone w polskich przedsiębiorstwach badania Gender Index, czyli wskaźnik równouprawnienia. Badania, które z ramienia Unii Europejskiej prowadzi się obecnie w krajach członkowskich dotyczą nowego zjawiska społecznego określanego mianem gendersex, gdzie pierwsze odnosi się do cech nadawanych kobietom i mężczyznom w kulturze i społeczeństwie, a drugie do płci biologicznej.

Z przeprowadzonych badań wynika, że obszarem gdzie najbardziej odczuwa się brak równowagi między prawami kobiet i mężczyzn jest płaszczyzna godzenia życia zawodowego z prywatnym (UE zrezygnowała tu z pojęcia życia rodzinnego), wysokość wynagrodzeń oraz równy dostęp do awansu zawodowego.

Rozwiązania, na jakie wskazuje się przy realizowaniu właściwej polityki równych szans, związane są z pomocą w pogodzeniu przez kobietę życia zawodowego z prywatnym, czyli m.in. uelastycznienie czasu pracy, rozwój oraz dofinansowanie do żłobków i przedszkoli. Nadal nierozwiązany jest również problem zatrudniania mniejszej ilości kobiet. Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji pracuje również na rzecz zwiększenia świadomości, że równouprawnienie dotyczy nie tylko kobiet, ale i mężczyzn. Nadal istnieją bowiem dziedziny, w których gender mężczyzn, czyli ich wizerunek oraz cechy i zadania, jakie nadaje im społeczeństwo skutkuje większym od kobiet wskaźnikiem samobójstw, przepracowaniem i związanym z nim chorobami cywilizacyjnymi.

mt_gallery: