Jan Paweł II w Peru – sympozjum

Opublikowano: 16 marca 2009 r.
16 marca 2009 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010, Konferencje

JP2%20w%20Peru 

Dnia 18 marca na auli głównej UKSW odbyło się sympozjum Pielgrzymki Jana Pawła II do Perú organizowane przez sekcję Misjologii UKSW oraz Instytut Papieża Jana Pawła II. Podczas pierwszej części sympozjum referaty wygłosili studenci I i II roku misjologii ? członkowie Naukowego Koła Misjologii. W części drugiej sesji wykłady wygłosili  ks. dr Zdzisław Struzik (UKSW, IPJP II), prof. dr hab. Magdalena Śniadecka?Kotarska (CESLA, UW),  ks. dr hab. Zdzisław Gogola OFMConv (PAT) oraz ks. dr Tomasz Szyszka (UKSW).

Jan Paweł II odwiedził Perú po raz pierwszy w dniach 1-5 luty 1985 roku w związku z przygotowaniami 500-lecia obchodów ewangelizacji Ameryki oraz drugi raz, w dniach 14-16 maja 1988, na zamknięcie V Kongresu Eucharystycznego i Maryjnego Krajów Boliwariańskich. Pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do Perú trwała cztery dni. W tym czasie biskup Rzymu kierował naukę Kościoła do cierpiących, ubogich, rodzin, młodzieży, osób duchownych, przedstawicieli władz, praktycznie do wszystkich grup Peruwiańczyków. Do wszystkich mówił o nawróceniu, wewnętrznej przemianie, która poprzez wiarę w Boga i miłość do człowieka stanie się głównym elementem przemiany społecznej.

Przy okazji pielgrzymki mówił do mieszkańców Ameryki o wartościach ich kultury i potrzebie łączenia hi­storycznego dziedzictwa sięgającego czasów cesarstwa Inków z chrześcijaństwem. Zachęcał aby nadal iść drogą podejmowania problemów biedy, różnic społecznych, niesprawiedliwości.

Podobny cel miała również druga podróż apostolska do Perú w roku 1988 związana z zamknięciem V Kongresu Eucharystycznego i Maryjnego Krajów Boliwariańskich. Kongres poprzedziło intensywne duchowe przygotowanie wiernych. Zaangażowało się w nie ok. 10 tys. osób ? misjonarzy, kapłanów, zakonnic, świeckich, których zadaniem było zanieść Słowo Boże do wszystkich zakątków archidiecezji. Papież ponownie mówił do mieszkańców Perú o potrzebie nawrócenia, które wyznaczy właściwą drogę dla poszczególnych, konkretnych już działań człowieka, które będą służyły sprawiedliwości i godności człowieka.

Jako ostatni punkt sympozjum wyświetlono poruszający film o franciszkańskich misjonarzach zamordowanych w Peru w 1991 roku: o. Michale Tomaszku i o. Zbigniewie Strzałkowskim.

 

   
   
   
   
   

  Fot. Olaf Olszowski