Prace podjęte przez Dział Dokumentacji Archiwalnej na przestrzeni pierwszego kwartału 2009 roku

Opublikowano: 4 kwietnia 2009 r.
4 kwietnia 2009 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010

W pierwszym kwartale 2009 roku Dział Dokumentacji Archiwalnej kontynuował inwentaryzację obrazów i oprawionych reprodukcji wchodzących w skład „Zbioru muzealiów Prymasa Polski Józefa Glempa”. Pośród tych pierwszych wyróżnić można przede wszystkim malowidła o treści religijnej, dzieła przedstawiające obiekty architektoniczne, pejzaże oraz portrety. Jednym z ciekawszych obrazów zinwentaryzowanych w pierwszych trzech miesiącach 2009 roku jest malowidło niemieckiego grafika i malarza Waltera Gotschkego z 1941 roku. Obraz, który w nieznanych okolicznościach znalazł się w Zbiorze przedstawia czterech żołnierzy Wehrmachtu obsługujących działo polowe podczas działań militarnych.

Na przełomie stycznia i lutego 2009 roku Dział pozyskiwał filmy, mające zostać umieszczone na płycie, stanowiącej dodatek do książki pt. „Dziękujemy za wartości. Katechezy skierowane do młodzieży na Dzień Dziękczynienia według nauczania Jana Pawła II”. Ta edukacyjna pozycja ukaże się na początku kwietnia bieżącego roku w nakładzie 2000 egzemplarzy.

Dnia 12 marca 2009 roku pracownik Działu sporządził dokumentację fotograficzną panelu dyskusyjnego – „Chrystus i Che Guevara”, zaś 18 marca wykonywał zdjęcia podczas sesji naukowej pt. „Pielgrzymki Jana Pawła II do Peru”, imprezy naukowej, którą Instytut zorganizował wraz z Sekcją Misjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie.

Pod koniec marca bieżącego roku Dział udostępnił Pani Barbarze Olak z redakcji „Zielonego Sztandaru” fotografie na potrzeby pisanego przez nią artykułu o Instytucie.

Jednakże na przestrzeni okresu styczeń-marzec priorytetem Działu wciąż pozostawała inwentaryzacja „Zbioru muzealiów Prymasa Polski Józefa Glempa”. Poniżej zaprezentowano fotografie pięciu ciekawszych, wchodzących w jego skład, opisanych w bazie komputerowej MUSNET eksponatów.

1

 

 

Papież Jan Paweł I i Stefan Kardynał Wyszyński, 3 IX 1978 r.

2

 

 

Jedenasta część cyklu Via Crucis pt. Inchiodato alla croce (Przybicie do krzyża) – Lodigiani Francesco Manlio, 1984 r.

3

 

 

[Anioł] – praca ucznia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabowidzących Nr 8 im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie, druga połowa lat 90-tych XX w.

4

 

 

Święty Wojciech – linoryt autorstwa Amerykanki polskiego pochodzenia mieszkającej w Chicago, 1998 r.

5

 

 

Zdjęcie wykonane przez Adama Bujaka poddane obróbce artystycznej przez prof. Małgorzatę Grabowską-Kozerę, 2002 r.