Wobec otrzymanych wartości. Katechezy na Dzień Dziękczynienia

Opublikowano: 14 kwietnia 2009 r.
14 kwietnia 2009 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010

Nakładem IPJP2 ukazała się nowa książka ks. dra Zdzisława Struzika, Dziękujemy za wartości. Katechezy na Dzień Dziękczynienia według nauczania Jana Pawła II. Podstawowym zamierzeniem autora jest zwrócenie uwagi na wdzięczność, jaką winni jesteśmy wobec Opatrzności Bożej. Cel podstawowy publikacji, czyli przygotowanie młodzieży do podniosłego, radosnego uczestnictwa w Święcie Dziękczynienia (pierwsza niedziela czerwca każdego roku) splata się jednak z zadaniami wykraczającymi poza aktualność chwili. Takimi zadaniami są z pewnością kształtowanie charakterów i formacji duchowej młodych, umacnianie autorytetów i wartości, wpływające na tym pełniejsze,  bardziej godne przeżywanie życia.

         Książkę poprzedza obszerne wprowadzenie objaśniające wychowawcze założenia katechez. Znalazły się tu treści metodologiczne i uzasadnienie przydatności zgromadzonego materiału dla potrzeb zarówno szkoły (realizacja w szkole; realizacja w klasie), jak i domu rodzinnego. Propozycja obecna, wyrażająca się w nastawieniu pedagogicznym potraktowanym jako wychowanie do wartości, bezpośrednio kontynuuje poprzednią, niedawną i bardzo aktualną pracę tego samego autora (zob. tegoż, Program wychowawczy oparty na wartościach według nauczania Jana Pawła II, wyd. 2, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2008).

         Na trzon główny tomu składa się siedem oddzielnych katechez. Wszystkie wskazują wartości, bez których dość trudno wyobrazić sobie życie indywidualne i społeczne. Znakiem wdzięczności opatrują one wartość życia, wartości duchowe, wartość miłości, zdolności, talentów, sprawności, koncentrując się następnie na wartościach wspólnoty, kultury ojczystej, a także roli współczesnej nauki i techniki. W drugiej części książki do każdej katechezy w formie aneksów dodano wyimki z nauczania Jana Pawła II. Zwieńczeniem jest bibliografia wprowadzająca odbiorcę w podstawową literaturę.

         Przydatność merytoryczną, pedagogiczną, społeczną albo wspólnotową pozycji pogłębia – i w odbiorze szkolnym może i powinna zwiększać – wizualna atrakcyjność książki. Na okładce wyeksponowano zdjęcie podkreślające łączność Jana Pawła II  z młodymi. Wnętrze tomu zaopatrzono w fotografie przybliżające różne wątki (kościoły i obrazy religijne, natura, relacje młodych ze sobą, migawki z życia codziennego itp.), użyteczne w podejmowaniu refleksji etycznej. Schemat wykładu autora, popartego stałymi odniesieniami do Pisma Świętego, nauczania papieskiego, społecznego nauczania Kościoła – opatrzono przejrzystymi piktogramami zaprojektowanymi przez Wojciecha Siwika. Książce towarzyszą nagrania: DVD (wybór z pełnometrażowych filmów m. in. o Janie Pawle II) i CD (przykłady prezentacji treści przedstawionych katechez); mastering: Dominik Nolbert. Prócz osób prowadzących lekcje religii (katecheci w gimnazjach i liceach), mogą po nią sięgnąć wychowawcy i rodzice, a przede wszystkim także sama młodzież, z myślą o której książka została napisana najbardziej.