5 maja 2009 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010, Konferencje

Kultura współczesna przeżywa kryzys słowa. Słowo powszednieje traci swój sens i właściwe mu funkcje komunikacyjne. Refleksji nad słowem poświęcone zostało sympozjum organizowane przez Instytut Papieża Jana Pawła II oraz Instytut Wiedzy o Kulturze UKSW, ?Słowo w kulturze współczesnej?, które odbyło się 13 maja 2009 roku. Wśród prelegentów wystąpili najznakomitsi badacze słowa z różnych dziedzin nauki: antropologii, socjologii, medioznawstwa, retoryki, teatrologii, teologii. W sympozjum uczestniczyli: ks. Stanisław Dziekoński (Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW), o. Witold Kawecki (IWOK), Grzegorz Godlewski (UW), Wiesław Godzic (SWPS), Ewa Szczęsna (UW), Lech Śliwonik (AT), Michał Masłowski (Sorbona), Wojciech Kudyba (UKSW), ks. Zdzisław Struzik (IPJP2).
Sympozjum towarzyszyło spotkanie z Magdaleną Zawadzką i Piotrem Fronczewskim, którzy wspominali mistrza słowa Gustawa Holoubka. Dyskusję ubogaciły fragmenty filmów, w których sam Holoubek wyjaśniał czym było dla niego i dlaczego tak wielką wagę przywiązywał do nauki o wartości słowa.

mt_gallery:

Fot. Olaf Olszowski

Jak załatwić sprawę w Instytucie Papieża Jana Pawła II

 

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, od 02 listopada 2020 r. wprowadziliśmy nowe zasady kontaktu z instytutem.

You have Successfully Subscribed!