Prawa młodego człowieka w nauczaniu Jana Pawła II

Opublikowano: 20 maja 2009 r.
20 maja 2009 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010

W dniu 2 kwietnia b.r. z okazji IV-tej rocznicy śmierci naszego Wielkiego Papieża Jana Pawła II Dział Oświatowy zorganizował wykład wraz z dyskusją pt. „Prawa dziecka w nauczaniu Jana Pawła II”.  Prezentacja odbyła się w Gimnazjum nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi  im. Jana Pawła II w Warszawie. Po wykładzie teoretycznym młodzież w grupach dyskutowała na jeden wybrany temat. Uczniowie chętnie dzielili się swoimi przemyśleniami i opowiadali o swoich zainteresowaniach. Poruszone w prezentacji tematy zachęciły uczniów do refleksji nad kwestią godności życia, prawa i szacunku do własnego życia, praw młodego człowieka do rozwoju intelektualnego i moralnego. Dyskusję prowadził Pan Grzegorz Diłanian, nauczyciel religii z białołęckiego gimnazjum, w prezentacji wzięli udział ponadto: Pani Wice-Dyrektor Ewa Cichowlaz-Tochmańska oraz inni, zainteresowani tematem nauczyciele.
Po części oficjalnej zaprezentowane zostały najnowsze projekty i publikacje Instytutu Papieża Jana Pawła II.

mt_gallery: