Dział archiwalny – zadania

Opublikowano: 3 czerwca 2009 r.
3 czerwca 2009 | Kategorie: Dział Archiwalny, Działy

Działalność archiwalna

  • gromadzenie, ewidencjonowanie i opracowywanie materiałów archiwalnych (rękopisów, fotografii, negatywów, plakatów, obrazów, grafik, rycin i innych) z zakresu przedmiotu działania Instytutu;

  • dokumentowanie wystaw i imprez organizowanych przez Instytut;

  • realizacja wszelkich prac z zakresu fotografii i zapisu filmowego dla potrzeb dokumentacji katalogowej, wystaw, wydawnictw własnych Instytutu oraz publikacji wydawanych we współpracy z innymi instytucjami kulturalnymi i naukowymi.