Prace realizowane w Bibliotece IPJP2 – lipiec 2009

Opublikowano: 15 lipca 2009 r.
15 lipca 2009 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010, Biblioteka

Księgozbiór Biblioteki wzbogacany jest o kolejne pozycje. Książki nabywane są w drodze zakupu, ale napływają również jako dary.
Książki opracowywane są rzeczowo i formalnie, a ich opisy włączane są do katalogu MAK. W ten sposób katalog komputerowy zwiększył się o kolejne woluminy, wśród których znaczna część to pozycje obcojęzyczne. Znaczna część powstała dzięki Polonii zamieszkującej w danym kraju.
Ostania akcesja to ksiązki otrzymane z: PISKu i Angelicum.
Prowadzone są również prace związane z opracowaniem materiałów prasowych związanych z wizytami Jana Pawła II w Meksyku, Ekwadorze           i Peru. Artykuły pochodzą z różnych czasopism i gazet: Expreso, Ojo, Ovaciones, Novedades, El Universal, El Sol de Mexico, La Jornada, Excelsior, El Heraldo de Mexico, Mexico Hoy, Reforma, Uno Mas Uno, Milenio, La Voz de Michoacan.
Na bieżąco powiększają się również zasoby otrzymywanych czasopism. W sumie jest to ponad sześćdziesiąt tytułów.
Kontynuowane są prace związane z ich oprawą introligatorską.
W związku z różnorodnymi projektami wydawniczymi IPJP2, często rodzi się potrzeba sporządzenia szczegółowych kwerend. W ostatnim czasie dużym zainteresowaniem cieszą się pozycje traktujące o małżeństwie i rodzinie.
W czytelni wyznaczono specjalne miejsce poświęcone powyższej tematyce.
Biblioteka Instytutu przyłączyła się do projektu wymiany międzybibliotecznej z Biblioteką Główną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W ten sposób pozyskiwane są nabytki, które swoją tematyką odpowiadają profilowi Instytutu.
Biblioteka włącza się również w organizację bieżących inicjatyw podejmowanych przez Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie. Bierze udział w konferencjach prasowych, spotkaniach związanych z monitoringiem rynku wydawniczego, targach i wieczorach autorskich.
Pracownicy starają się aby Biblioteka Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie była przyjaznym miejscem spełniającym oczekiwania wszystkich jej użytkowników.