Podróż naukowo-badawcza szlakiem Jana Pawła II w Boliwii i Paragwaju

Opublikowano: 9 października 2009 r.
9 października 2009 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010

BOLIWIA

W dniach od 10.08 do 30.08.2009 roku odwiedziliśmy Boliwię – kraj, do którego Jan Paweł II przybył z wizytą apostolską w dniach od 09 do 14 maja 1988. W archiwach Konferencji Episkopatu odnaleźliśmy bardzo interesującą dokumentację związaną z przygotowaniem i organizacją wizyty Ojca Świętego. Kościół Boliwii na dwa lata wcześniej, czyli już od roku 1986 przygotował program duszpasterski, w którego skład wchodziła katechizacja z dwuletnim programem, zapoznawanie się z papieskimi dokumentami (encykliki, adhortacje, listy, itd.), poznanie historii Kościoła oraz historii papiestwa, zakup książek i filmów potrzebnych do katechizacji, druk materiałów duszpasterskich, medali pamiątkowych.

W ciągu trzech tygodni odwiedziliśmy wszystkie miasta i miejsca, w których Jan Paweł II przebywał. Były to: La Paz – El Alto, Cochabamba, Oruro, Sucre, Santa Cruz, Tarija, Trinidad.

W poszczególnych miastach program badawczy dotyczył poszukiwania materiałów dotyczących wizyty Jana Pawła II: kwerendy w archiwach diecezjalnych oraz miejskich, kwerendy w archiwach lokalnych gazet i czasopism, wizyty w Konferencji Biskupów Boliwijskich oraz Kuriach diecezjalnych, wywiady z dostojnikami kościelnymi (kardynałem, biskupami, prałatami), wywiady z osobami uczestniczącymi w przygotowaniach i realizacji pielgrzymki Jana Pawła II w Boliwii (np. służbami organizacyjnymi, politykami, księżmi, katechetami, pielgrzymami), zebranie materiału fotograficznego dotyczącego miejsc, w których przebywał Jan Paweł II, zakup dostępnych materiałów dokumentalnych (książki, filmy, zdjęcia itd.) dotyczących wizyty Jana Pawła II w Boliwii.

Biskup Rzymu świadomy trudności, jakie dotykają miejscową ludność Boliwii podczas swoich przemówień i homilii mówił o nadziei i dziękczynieniu za wiarę. Pogłębiający się kryzys gospodarczy, rażąca dysproporcja zarobków, brak ubezpieczenia dla górników pracujących w kopalniach Boliwii, to tylko niektóre problemy dotykające rejonów wysokogórskich i nizinnych terenów tego kraju. Papież mówił do wiernych o Kościele, w którym szczególne miejsce odnajdują ubodzy.

 

PARAGWAJ

Jan Paweł II odwiedził Paragwaj w dniach 16-17-18 maja 1988 r. Szlakiem papieskim odwiedziliśmy miasta i wioski, gdzie spotykał się z mieszkańcami Paragwaju: Asunción, Mariscal Estigarribia, Caacupé, Villarrica, Encarnación. Tu podobnie jak w Boliwii przeprowadzaliśmy kwerendy w archiwach diecezjalnych oraz miejskich, w archiwach lokalnych gazet i czasopism. W poszukiwaniu materiałów dotyczących wizyty Jana Pawła II  przeprowadzaliśmy wywiady z dostojnikami kościelnymi (biskupami, prałatami) oraz z osobami uczestniczącymi w przygotowaniach i realizacji pielgrzymki w Paragwaju (np. służbami organizacyjnymi, politykami, księżmi, misjonarzami, katechetami, pielgrzymami).

Paragwaj podobnie jak Boliwia przygotowywał się duszpastersko na długo przed oczekiwaną wizytą papieską. Specyfiką tego kraju jest duszpasterstwo Indian Guarani, pośród których wyróżnia się 20 grup etnicznych, stanowiących zaledwie niecałe 2% społeczności tego państwa. Możliwość uprawy ziemi i korzystania z naturalnych bogactw lasu jest dla nich jedyną szansą na przetrwanie. Obecnie Indianie mają utrudniony dostęp do ziemi, która stanowi jeden z głównych problemów Paragwaju. Dlatego też przemówienia papieskie mówiły o godnej pracy, o afirmacji indiańskiej kultury, szacunku dla człowieka i pomocy rodzinie. Ojciec Święty przemawiał do Indian nie tylko w języku hiszpańskim, ale również w miejscowych dialektach Niwakle i Guarani, Nandera.

Dziś w wielu miejscach, które odwiedził papież stoi albo krzyż papieski, albo pomnik, albo stworzono muzeum czy salę pamięci Jana Pawła II. Miejscowe muzea z pietyzmem przechowują zdjęcia z wizyty papieskiej oraz pamiątki podarowane przez Ojca Świętego.

STATYSTYKA PODRÓŻY:

1. Przeprowadzone wywiady ze świadkami podróży apostolskiej Jana Pawła II po Boliwii i Paragwaju oraz świadkowie historii Kościoła Ameryki Południowej – 77 wywiadów,

2. Liczba odwiedzanych miast, w których mieliśmy spotkania w Kuriach Diecezjalnych w Boliwii – 8  Paragwaju – 6,

3. Liczba odwiedzonych bibliotek, czytelni i redakcji lokalnych gazet: 25, w tym m.in. dzienniki: El Diario; La Razón; La Prensa; Jornada; La Patria; El Deber.

4. Liczba zarchiwizowanych zdjęć 10 026.

 

{phocagallery view=categories|imagecategories=1|imagecategoriessize=5|hidecategories=11,10,2,3,4,5,6,7,8,9}