Jan Paweł II na datownikach okolicznościowych świata

Opublikowano: 19 października 2009 r.
19 października 2009 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010

Tytuł książki Olgierda Matyjewicza-Maciejewicza i Piotra Niewczasa: Jan Paweł II na datownikach okolicznościowych świata – 1978-2008 (Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2009) określa właściwie zawartość merytoryczną tej pozycji. Nie licząc przedmowy (ks. prof. Waldemar Chrostowski), wstępu autorów i streszczeń w językach angielskim i niemieckim, na 640 s. druku w tomie złożył się zbiór wszystkich datowników upamiętniających posługę pontyfikatu wielkiego papieża. Na hasło wyodrębniające poszczególną jednostkę w katalogu składają się data, trzyliterowy skrót nazwy państwa, w którym ukazał się datownik, jego pierwotny wizerunek, odtworzenie treści oraz opisy opublikowanych jednostek. W tajniki korzystania z książki wprowadzają zwięźle kilkupunktowe objaśnienia wydawców.

Wytrawni znawcy i miłośnicy filatelistyki otrzymali więc katalog, którego wartości materiałowej i źródłowej (jako zbioru frankatur i ich walorów) nie sposób przecenić. Przyjęty układ alfabetyczny według występowania datowników w poszczególnych państwach może ułatwić zainteresowanym przeglądnięcie potężnej światowej kolekcji. Wypada zauważyć, że prezentowane wydawnictwo miało swój początek – o czym we wstępie pisze ks. prof. Chrostowski, wybitny biblista i zarazem filatelista – w pierwszych publikacjach Matyjewicza-Maciejewicza i Niewczasa, tj. katalogów z lat 1988 i 1992. Od chwili ukazania się wymienionych wydań, dzięki współpracy wielu kolekcjonerów, ale przede wszystkim dzięki opracowaniu i redakcji współautorów książki, otrzymujemy jeszcze jedno uniwersalne świadectwo zainteresowania tak pracą ewangelizacyjną, jak osobą Jana Pawła II. W spisie treści dla wygody zastosowano skróty nazw państw, wskazując chronologię zgromadzonych zbiorów. Czytelnicy fachowi otrzymali także dwie strony niezadrukowane z przeznaczeniem na notatki.