Konferencja chopinowska w Karolinie

Opublikowano: 10 listopada 2009 r.
10 listopada 2009 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010, Koncerty, Konferencje

W dniach 5-6 listopada w Mateczniku Mazowsze w Karolinie odbył się III Wojewódzki Sejmik Turystyczny połączony z Międzynarodową Konferencją
„Chopin i jego Mazowsze w dwusetną rocznicę urodzin”, w którym jako samorządowa instytucja kultury  Województwa Mazowieckiego, braliśmy także udział. Sejmik był ważnym wydarzeniem dla szerokiej grupy osób i instytucji zaangażowanych w rozwój kultury, edukacji, rekreacji i wszelkich innych dziedzin składających się na podstawy rozwoju regionalnego. Spotkanie jednak miało charakter ponadregionalny, gdyż motywem przewodnim spotkania były przygotowania do Roku Chopinowskiego.

Sejmik otworzył Ludwik Rakowski – wicemarszałek województwa mazowieckiego, wprowadzenia do obrad dokonał gospodarz konferencji – Artur Buczyński – prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.  W imieniu Katarzyny Sobierajskiej – podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki wystąpiła Maria Napiórkowska – dyrektor Departamentu Turystyki.  Założenia obchodów rocznicy urodzin kompozytora przedstawił Ferdynand Ruszczyc – dyrektor Biura Chopin 2010.  Z dużym zainteresowaniem spotkał się wykład profesor Ireny Poniatowskiej  – przewodniczącej Rady Programowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Przybliżyła ona sylwetkę kompozytora, podkreślając jego związki z Mazowszem i Warszawą. O zadaniach Polskiej Organizacji Turystycznej związanych z obchodami mówiła Maria Lichota. Przygotowania Mazowsza omówił Jerzy Lach – dyrektor Departamentu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W obchody i towarzyszący im projekt „mazowieckie wibracje 2010”  zaangażują się wszystkie z 29 instytucji kultury  podległych samorządowi, w tym nasz Instytut.   Rewitalizacja miejsc związanych z Chopinem, organizacja koncertów i wystaw, wydanie wielu publikacji – to tylko niektóre zadania samorządu Warszawy. W dalszej części głos zabrała  Franca-Maria Kobenter – prezes Austria- Info w Warszawie, omawiająca przygotowania do zanych z obchodami Roku Mozarta.   Kolejny wykład na temat produktu turystycznego „Mazowsze Chopina” wygłosiła dr Katarzyna Szamańska – Stułka z Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina. Ciekawe były też prezentacje Muzeum Chopina w Warszawie (według zapowiedzi będzie to najnowocześniejsze muzeum biograficzne w Europie) oraz portalu www.Chopin.2010.pl , z którego warto korzystać, i który należy zasilać informacjami.Drugi, dzień Sejmiku poświęcony był dyskusjom panelowym dotyczącym: edukacji w kontekście Roku Chopinowskiego;  produktowi turystycznemu Mazowsze Chopina oraz rozwojowi innych produktów turystycznych w kontekście obchodów;  projektom realizowanym przez samorząd województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckich wibracji 2010” oraz  możliwościom rozwoju turystyki i kultury w województwie mazowieckim. Pięknym dopełnieniem Sejmiku  był koncert jazzowy inspirowany twórczością Chopina.