Sympozjum „Prymasi Polski a przemiany demokratyczne w Polsce”

Opublikowano: 24 listopada 2009 r.
24 listopada 2009 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010, Konferencje

Współczesne badania historyczne podkreślają znaczącą rolę Kościoła Katolickiego na przemiany demokratyczne w Polsce. Działania Prymasów: Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Józefa Kardynała Glempa szczególnie silnie wpłynęły na przeobrażenia ustrojowe. Władze komunistyczne interesowały się działaniami podejmowanymi przez Kard. Wyszyńskiego. W związku z tym dokonywano licznych manipulacji tekstów przemówień Prymasa. W posunięciach politycznych wykorzystywano działania podejmowane przez Kościół, u którego zresztą szukała wsparcia cała opozycja. Na konferencji poruszono również kwestię ruchów społecznych oraz powstania wolnych związków zawodowych. Podczas dyskusji pojawiło się pytanie o rolę w kształtowaniu się demokratycznej Polski Jego Eminencji Prymasa Józefa Glempa, który mógł albo utożsamić się w powstającą solidarnością, albo przyjąć na siebie rolę moderatora i negocjatora między władzą państwową a opozycją.

Na treść konferencji składały się przemówienia historyków: prof. dr hab. J. Wysockiego (UKSW) oraz pracowników IPN dr M. Lasoty oraz dr J. Żurka. Ks. prof. J. Lewandowski przedstawił referat na temat teologii narodu w nauczaniu obydwu Prymasów. Na sympozjum obecni byli bp. prof. A. F. Dziuba oraz sam Prymas Józef Glemp.    Organizatorem sympozjum był Ośrodek Dokumentacji Studiów nad Osobą i Nauczaniem Kardynała Stefana Wyszyńskiego UKSW.

 

mt_gallery: Prymasi Polski