Sympozjum “Jan Paweł II w Boliwii”

Opublikowano: 1 grudnia 2009 r.
1 grudnia 2009 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010, Konferencje

Instytut Papieża Jana Pawła II razem z Sekcją Misjologii UKSW współorganizował sympozjum na temat skutków podróży apostolskiej Jana Pawła II do Boliwii. Referaty I części zostały przygotowane przez studentów Naukowego Koła Misjologicznego. Poruszono m.in. takie zagadnienia jak: rozwój społeczeństw kolonialnego, tworzenie się struktur kościelnych w Boliwii, architektura sakralna, czy posługa polskich misjonarzy w Boliwii. Część II wypełniły referaty ks. dr Zdzisława Struzika, który szczegółowo omówił główne zagadnienia pielgrzymki Ojca Świętego, prof. Magdaleny Śniadeckiej-Kotarskiej, która mówiła o przyczynach konfliktów społeczno politycznych, dr Dominiki Żukowskiej – dialog wiary i kultury, jaki dokonuje się poprzez kult Matki Bożej i obrazów oraz ks. dr Tomasza Szyszki, który mówił o różnorodności kulturowo – etnicznej Boliwii. Sympozjum było okazją do spotkania dla środowiska, które od strony praktycznej, duszpasterskiej jako misjonarze oraz teoretycznej, naukowej jako studenci, wykładowcy, zainteresowani są Ameryką Południową. W przerwie poczęstowano uczestników tradycyjną potrawa boliwijską. Na koniec konferencji miał miejsce przedpremierowy pokaz filmu „Diakon” opowiadający o powołaniu do kapłaństwa jednego mieszkańców Altiplano.

Jan Paweł II odwiedził Boliwię podczas swojej 37 podróży apostolskiej do Urugwaju, Boliwii, Peru, Paragwaju w terminie 9.05-14.05 1988 roku. Większość mieszkańców Boliwii należy do Kościoła katolickiego, który dzieło ewangelizacyjne rozpoczął tu w XVI wieku. Religijność jest silnie nacechowana miejscową kulturą oraz przedchrześcijańskimi praktykami i wierzeniami. Kraj ten w 60 proc. zamieszkują Indianie, z których największe grupy etniczne to Keczua i Ajmara. Obok nich, drugą część ludności stanowią ludzie biali i Metysi. Mimo przyjęcia wiary chrześcijańskiej wielu Boliwijczyków zachowało dawne wierzenia i praktyki. Jedne z nich włączone do chrześcijaństwa pomagają im zrozumieć prawdy wiary, inne wypaczają naukę Chrystusa.

Boliwia zarówno podczas wizyty Jana Pawła II jak i dzisiaj należy do najbiedniejszych krajów Ameryki Łacińskiej. Stąd przemówienia papieskie sprowadzały się do przypominania wartości sprawiedliwości społecznej, solidarności, nadziei. Spotkanie z górnikami w Oruro uznane jest dziś za jedno z najważniejszych obok spotkań z rdzenną ludnością Indian. Dlaczego? Oruro niegdyś wspaniale prosperujący ośrodek górniczy, dziś stal się niejako symbolem biedy i tragicznej wręcz sytuacji gospodarczej. Dlatego też tu najbardziej wybrzmiało papieskie wezwanie do nie popadania w rozpacz, ale podtrzymywanie nadziei. Podobne słowa tyczą się innych regionów Boliwii, równie zaniedbanych ekonomicznie.

Drugim ważnym tematem była 450 letnia rocznica ewangelizacji kraju. Przy każdej okazji papież przypominał o konieczności nawrócenia oraz o wytrwałej i pełnej poświęceń pracy misyjnej. Budowanie nowego społeczeństwa opartego na ewangelicznych zasadach było wiodącym tematem całej pielgrzymki.

Przywiązanie do tradycji wypełnia się tu tradycją katolicką, która tak głęboko wchodzi w życie człowieka, że Kościół obok wymiaru religijnego jest równocześnie nośnikiem kultury. Przywiązanie do praktyk religijnych jest równocześnie przywiązaniem do kultury. Pierwotne wierzenia nie pozostają jednak bez wpływy na duchową formację katolicyzmu. Boliwię charakteryzuje więc specyficzny synkretyzm religijny.

mt_gallery:

Fot. Dominika Żukowska