Książka „Jan Paweł II w Ekwadorze”

Opublikowano: 9 grudnia 2009 r.
9 grudnia 2009 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010, Konferencje

Książka Jan Paweł II w Ekwadorze ukazała się jako tom drugi nowej serii „Sympozja Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie” (red. naczelny ks. dr Zdzisław Struzik). Zawiera materiały badawcze, pozyskane dzięki konferencji misjologicznej, która obradowała 14 stycznia 2009 w auli Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Na całość pozycji złożyły się: wprowadzenie z omówieniem m. in. tekstów studenckich, które były wygłoszone, ale nie znalazły się w książce; pięć artykułów głównych, gromadzących treści merytoryczne; aneks z przemówieniami papieża Jana Pawła II w Ekwadorze (1985); zdjęcia z mszy św. i spotkań Ojca Świętego z mieszkańcami tego państwa (z Indianami oraz innymi przedstawicielami ludności autochtonicznej), jak również fotografie miejsc, budynków, budowli sakralnych, postumentów, krzyży czy tablic papieskich, istniejących do dziś (2008), wiążące się z tamtą pielgrzymką.

Tak jak inne pozycje Wydawcy, książka jest dostępna w sklepie internetowym – lub bezpośrednio w Instytucie Papieża Jana Pawła II w Wilanowie. Cena: 25 zł.

{multithumb
thumb_height=350
}

JP2_w_Ekwadorze-okladka1