Edukacja aksjologiczna – konferencja dla dyrektorów szkół, wychowawców i rodziców

Opublikowano: 10 marca 2010 r.
10 marca 2010 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010

Wszystkich zainteresowanych problematyką wychowania w duchu wartości zapraszamy na konferencję “Edukacja aksjologiczna. Wartości ogniwem integrującym środowisko szkolne. Programy wychowawcze”, która odbędzie się 17 marca 2010 o godz. 11.30 w Auli im. Roberta Schumana, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Wóycickiego 1/3. Będzie to pierwsza z cyklu konferencji, które Instytut w porozumieniu z Kuratorium Oświaty w Warszawie, Mazowieckim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, UKSW oraz Wyższą Szkołą Bohdana Jańskiego, będzie realizował na terenie Województwa Mazowieckiego. Konferencję zainauguruje J.E. ks. abp Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski. Wykład wprowadzający – “Wartości ogniwem integrującym społeczność szkolną” wygłosi p. Krystyna Mucha, Dyrektor Wydziału Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Kuratorium Oświaty. Ks. dr Zdzisław Struzik, Dyrektor IPJP2 omówi kwestię definicji, kategoryzacji i formacji w wychowaniu do wartości. Prof. Krystyna Chałas z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego będzie rozważać zagadnienie wartości w kontekście integralnego rozwoju i wychowania dziecka oraz wprowadzi w zagadnienie projektowania programów wychowawczych. Prof. Maria Ryś z UKSW będzie mówić o psychologicznej konieczności wartości w rozwoju duchowym człowieka. Na zakończenie dr Ewa Jancewicz z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli przybliży zagadnienie metodyki konstruowania programów wychowawczych. Zaprezentowany też zostanie program wychowawczy oraz propozycje edukacyjne, opracowane jako pomoce dydaktyczne dla nauczycieli, wspierające proces wychowania młodzieży w duchu wartości.