„Między ewolucją a stworzeniem (…)” – książka po korekcie autorskiej

Opublikowano: 1 kwietnia 2010 r.
1 kwietnia 2010 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010

Po korekcie autorskiej znajduje się publikacja ks. ks. doktorów Grzegorza Bugajaka oraz Jacka Tomczyka Między ewolucją a stworzeniem. O podręczniku oczekującym jeszcze na poprawki w składzie i druk pisaliśmy na stronie IPJP2 już 19 stycznia br. („Trzecia ścieżka” – ważna książka dla szkolnictwa średniego). Zainteresowanie tą pozycją, przeznaczoną do zajęć fakultatywnych (religia, historia, nauki społeczne, lekcje z etyki) powinno być tym większe, iż prezentuje nie tylko znakomity poziom merytoryczny, wyważone oceny przydatne w procesie kształcenia, ale także w sposób umiejętny zaznacza osobowość autorów. Edycja wiosną br. zbiegnie się zapewne w czasie z wyzwaniami, stawianymi szkolnictwu średniemu przez samych uczniów. I to sytuacji, gdy np. obowiązujące dwie godziny religii w tygodniu (chociaż w praktyce często jest jedna godzina) w programie dydaktycznym stwarzają możliwości rozsądnego urozmaicenia nauki, wzbogacenia oferty o materiał, zezwalający nauczycielom na poprowadzenie wśród uczniów celowej, zasadnej i płodnej poznawczo dyskusji.

Wcale nie drugorzędnym lub pobocznym nurtem książki Bugajaka i Tomczyka jest dyskretne zaznaczenie polemiki (a z drugiej strony nierygorystycznego stanowiska autorów), wymierzonej w kierunku mniemanych popularyzatorów nauki. Co ma swą odrębną wartość. Zwłaszcza w przypadku treści tej pozycji, napisanej „z pogranicza nauk” (paleobiologia, geologia, geneza i prehistoria człowieka, współczesna antropologia, religioznawstwo, kulturoznawstwo), niejako po to, by móc otworzyć umysły kształcone raczej na wielość uporządkowanych metodycznie faktów, niż pozwalać uczniom wysnuwać wnioski na podstawie ich tendencyjnego przerysowania lub niedomiaru. Na przykłady wątpliwych (tendencyjnych właśnie) takich popularyzacji, upowszechnianych nierzadko na podstawie tłumaczeń na rynku krajowym (przeważnie pozycji amerykańskich), autorzy wskazują tylko wyjątkowo. Tym bardziej wypada podkreślić spójność propedeutyczną książki, wprowadzającej rzetelnie nauczycieli i młodzież w zagadnienia o początku człowieka, umożliwiającej sprawdzenie wiedzy w tym zakresie, jak również aktualizującej naukę Kościoła w dziedzinie określonej w tytule: od połowy XIX w. do czasów pontyfikatu papieża Jana Pawła II.

31 III 2010 r.

20100402_Ewolucja_okladka