Zło dobrem zwyciężaj. Katechezy na beatyfikację ks. Jerzego Popiełuszki

Opublikowano: 18 maja 2010 r.
18 maja 2010 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010

W Instytucie Papieża Jana Pawła II ukazały się katechezy opracowane w związku z uroczystością beatyfikacji Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki.

Datę beatyfikacji Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki wyznaczono na 6 czerwca 2010 roku. Kościół wynosi go na ołtarze i ukazuje światu jako wzór do naśladowania. To świadectwo ważne jest dla wszystkich, ponieważ dotyka postaw naszego życia, działalności, ideałów i pragnienia, aby wśród nas panowała sprawiedliwość. Przesłanie błogosławionego księdza Jerzego w sposób szczególny powinno dotrzeć do rodzin i szkół, dlatego że właśnie te środowiska decydują o wychowaniu nowego pokolenia.

Katechezy o księdzu Jerzym Popiełuszce to praktyczna propozycja

przeprowadzenia lekcji w klasach 1-6 szkoły podstawowej, w gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej. Znajdziecie tu Państwo siedem scenariuszy zapoznających uczniów z postacią ks. Popiełuszki oraz kształtujących wrażliwość dzieci i młodzieży na wartości, które reprezentował i o które walczył. Realizacja celu wychowawczego – przedstawienie sylwetki ks. Jerzego Popiełuszki i heroiczności jego cnót, stanowi propozycję obrania Sługi Bożego jako autorytetu i wzorca do naśladowania. Obok metodologicznie uzasadnionego podziału na cele ogólne a potem szczegółowe, które konsekwentnie wymagają od ucznia konkretnych umiejętności, postaw i nawyków, jest tu również propozycja metody i formy pracy odpowiedniej dla wieku ucznia.

Nauczyciel-wychowawca otrzymuje propozycję sprawnego

przedstawienia uczniom osoby ks. Jerzego w sposób ciekawy, przystępny i pouczający. Prezentujemy różne metody aktywizacji ucznia, mające na celu przyswojenie omawianego materiału, a równocześnie pracę nad indywidualnością wychowanka oraz umiejętnością współpracy w grupie. Metodologia katechez nie zasadza się na rywalizacji, ale twórczej współpracy.

Beatyfikacja ks. Popiełuszki zbiega się czasowo z obchodzonym

w Polsce Świętem Dziękczynienia.