Bieżące inicjatywy naukowo-badawcze Instytutu

Opublikowano: 15 czerwca 2010 r.
15 czerwca 2010 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010, Konferencje

Dobiega końca opracowanie materiału konferencji dla narzeczonych związanych z przygotowaniem do sakramentu małżeństwa. „Przewodnik dla narzeczonych” oparty jest na nauczaniu Jana Pawła II na temat małżeństwa i rodziny. Konferencje skonstruowane są w oparciu o metodologię wypracowaną przez Instytut Papieża Jana Pawła II, która 10 konferencji omawia pod względem celi, osiągnięć, zagrożeń, norm i zasad postępowania. Znaleźć tu można bogactwo cytatów biblijnych oraz nauczania papieskiego. Atutem książki będzie bogata bibliografia z zakresu teologii, psychologii, pedagogiki oraz socjologii.

Pokłosiem cyklu konferencji „Edukacja aksjologiczna – wartości ogniwem integrującym środowisko szkolne” jest cykl artykułów na temat problematyki wartości publikowanych w aktualnym oraz najbliższych trzech numerach czasopisma Mazowieckiego Kuratorium Oświaty „Oświata mazowiecka”.

Kontynuujemy zagadnienie wychowania do wartości opartego na personalistycznej koncepcji człowieka Jana Pawła II. Przez najbliższe trzy miesiące razem z działem oświatowym przygotowujemy propozycję edukacyjną dla dyrektorów szkół, pedagogów, wychowawców oraz rodziców uczniów szkół mazowieckich. Program, który w formie konferencji oraz warsztatów będziemy realizowali dla zainteresowanych tą tematyka nosi tytuł „Wychowanie do wartości – edukacja aksjologiczna”. Program będzie realizowany we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz przy pomocy wybitnych profesorów z dziedzin pedagogiki, psychologii, filozofii socjologii.

Dział naukowo-badawczy zajmuje się tu przygotowaniem merytorycznych treści i zagadnień omawianych podczas szkolenia.

Okres wakacyjny służy nam również na przygotowanie się do podyplomowych studiów, które Instytut otwiera we współpracy z Instytutem Studiów nad Rodziną UKSW w Łomiankach. Temat studiów: „Edukacja aksjologiczna w nauczaniu Jana Pawła II”. Studia będą dwuletnie, rozpoczynają się od października, a ich program spełnia wszystkie wymogi rozporządzenia MEN w sprawie studiów podyplomowych. W tej chwili trwa szczegółowe opracowywanie programu studiów.

Poszerzamy współpracę z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Podpisaliśmy porozumienie w ramach, którego wspólnie wystąpimy o granty unijne związane ze współpracą międzynarodową w ramach problematyki edukacji aksjologicznej. Nawiązujemy współpracę z placówkami o podobnym zakresie działania w Hiszpanii.

Na dzień 23 września w sali konferencyjnej Instytutu Papieża Jana Pawła II odbędzie się konferencja naukowa „Edukacja aksjologiczna – wartości ogniwem integrującym środowisko szkolne”. Do końca czerwca planujemy zamknięcie programu sympozjum ora zaproszenie prelegentów. Konferencja jest współorganizowana z Mazowieckim Kuratorium Oświaty.

Nawiązaliśmy współpracę z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej. Dział naukowy opracowuje dla Stowarzyszenia merytoryczną treść programu „Warsztaty z wartościami”, podczas którego będziemy szkolili animatorów oraz wychowawców Stowarzyszenia. Program będzie realizowany podczas ferii zimowych 2011 oraz wakacji 2011. Już we wrześniu planujemy przeszkolenie pierwszych animatorów.

Nadal trwają studia nad niepublikowanymi przemówieniami i homiliami Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego dotyczącymi małżeństwa i rodziny. Atutem antologii będą bardzo szczegółowe indeksy, które pozwolą na szczegółowe przebadanie nauki kard. Wyszyńskiego. Książka powstaje przy współpracy z Instytutem Prymasowskim. Konieczna jest tu kwerenda materiału źródłowego w archiwum Instytutu Prymasowskiego w Częstochowie oraz w Warszawie. Przewidziany termin publikacji – 2010.

Dział naukowo-badawczy w porozumieniu z Dziełem Współpracy Zagranicznej zajmuje się opracowaniem przemówień Jana Pawła II do narodu hiszpańskiego. Papież odwiedził Hiszpanię pięciokrotnie w latach 1982, 1984, 1989, 1993, 2003.