Konferencja “Od kultury wizualnej do teologii wizualnej”

Opublikowano: 10 listopada 2010 r.
10 listopada 2010 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010, Konferencje

Czy istnieje teologia wizualna? Czy możemy mówić o teologii w różnych dziedzinach sztuki? Jeśli tak, to czy jest to teologia wprost czy też ukryta teologia (kryptoteologia)? To pytania, które interesowały uczestników konferencji „Od kultury wizualnej do teologii wizualnej” organizowanej 4 listopada przez Instytut Papieża Jana Pawła II oraz Instytut Wiedzy o Kulturze UKSW.

Wśród prelegentów znaleźli się profesorowie kulturoznawstwa, filmoznawstwa, teorii komunikacji, historycy teatru, historycy sztuki, pastoraliści – pracownicy wyższych uczelni w Warszawie, Opolu, Szczecinie. Punktem wyjścia dla każdej z prelekcji była refleksja Jana Pawła II nad istotą obrazu, relacji kultury i religii, wizualnych przedstawień treści kulturowych i religijnych. Każdy z wykładowców rozwijał te tematy w oparciu o swoją specjalizację. Konferencję zakończył panel dyskusyjny w gronie profesorskim.

Gościem specjalnym sympozjum była red. Grażyna Torbicka, która wygłosiła referat na temat wartości filmu.

mt_gallery:

Fot: Dominika Żukowska-Gardzińska