Styczeń 2011 r. w Dziale Dokumentacji Archiwalnej i Fotograficzno-Filmowej

Opublikowano: 26 stycznia 2011 r.
26 stycznia 2011 | Kategorie: Archiwum aktualności 2011-2014, Dział Archiwalny

 

Dział Dokumentacji Archiwalnej rozpoczął digitalizację ponad 700 kolorowych „wglądówek”, wykonanych przez znanego polskiego fotografa Ryszarda Rzepeckiego podczas I Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 r. W okresie od 2 do 10 czerwca Papież Polak odwiedził Warszawę, Gniezno, Częstochowę, Kraków, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Oświęcim i Nowy Targ. Fotografie dokumentują pobyt Jana Pawła II w każdym z wymienionych wyżej miast. Pomimo upływu ponad 30 lat fotografie zachowały się w dobrym stanie, nie są wyblakłe i nie noszą śladów uszkodzeń mechanicznych. Swoją wiedzę na temat digitalizacji pracownik Archiwum uzupełnił w dniach 1-2 grudnia 2010 r. podczas zorganizowanego przez Bibliotekę Narodową kursu pt. „Projekt digitalizacyjny dla małych i średnich instytucji kultury”.

W najbliższym czasie Dział planuje zakup filmów video o treści dotyczącej całego środowiska życia i działalności Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Znajdą się wśród nich obrazy dokumentalne, fabularne i animowane. Zostaną one wykorzystane podczas imprez naukowych, edukacyjnych, oświatowych i kulturalnych organizowanych lub współorganizowanych przez Instytut.

Poniżej zaprezentowano skany kilku zdjęć z opisywanego wcześniej zbioru „wglądówek”. Trzy pierwsze fotografie zostały wykonane w Warszawie, dwie następne w Częstochowie, ostatnia zaś na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.