Dział oświatowy – plany pracy

Opublikowano: 13 lutego 2011 r.
13 lutego 2011 | Kategorie: Dział oświatowy, Działy, Koncerty, Konferencje, Konkursy

Plan pracy na 2016 rok

Warsztaty

W ramach działalności, ze względu na duże zainteresowanie kontynuujemy spotkania dla dzieci w wieku szkolnym o tematyce związanej z pielgrzymkami Jana Pawła II. W ramach warsztatów poprzez gry, quizy, zabawy, jak również różne zadania-niespodzianki które przygotowaliśmy, uczestnicy mogą się dowiedzieć wielu ciekawostek o pontyfikacie jak i wcześniejszych wydarzeniach z życia Jana Pawła II. Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się na warsztaty grup z klas 0-6 szkół podstawowych. Zgłoszenia można kierować na d.oswiatowy@ipjp2.pl

Konkursy

Od stycznia ruszają zapisy do kolejnej edycji konkursu Archiwum Wspomnień. Więcej szczegółów będzie można uzyskać na www.wspomnieniajp2.pl oraz na stronie głównej Instytutu.

Plan pracy na 2015 rok

W ramach pracy Dział Oświatowy Instytutu Papieża Jana Pawła II organizuje:

Warsztaty

Warsztaty są dedykowane dla dzieci z klas 0-6. W 2013 roku został założony Klub Przyjaciół Lolka w ramach którego prowadzone są zajęcia. W II połowie 2015 roku i w 2016 roku planowane są zajęcia „Pielgrzymki Jana Pawła II” na których uczestnicy poprzez gry zabaw i quizy oraz inne zadania mogą się dowiedzieć wielu ciekawych informacji związanych z Świętym.

Konferencje

Dział oświatowy w ramach współpracy z innymi działami Instytutu jak również innymi instytutami, uczelniami, organizacjami współorganizuje wiele konferencji o charakterze naukowym, czy naukowo-popularnym, które są adresowane zarówno do środowisk zamkniętych np. wykładowców uczelni jak i otwartych. Przykładem tego jest cykl debat Myśląc z Wojtyłą (więcej informacji w zakładce wydarzenia) który instytut organizował w latach 2013-2015.

Konkursy

Dział oświatowy organizuje, współorganizuje, i obiera patronat nad konkursami o tematyce związanej z Janem Pawłem II. Sztandarowymi konkursami które Instytut organizuje rokrocznie są: Archiwum Wspomnień oraz Konkurs Papieski (więcej informacji na stronie głównej Instytutu). Oprócz organizowania konkursów z chęcią włączamy się w współpracę z innymi Instytucjami, Szkołami, Fundacjami i organizacjami które poprzez organizowane wydarzenia chcą promować wartości którymi żył Jan Paweł II. W roku 2015 zrealizowaliśmy wiele projektów konkursowych w tym m.in. we współpracy z Fundacją „Bo Warto” projekt Janowy. Prężnie rozwinęliśmy również współpracę z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu.

Spotkania

W ramach działalności Instytutu również Dział Oświatowy włącza się w organizację i współpracę przy tworzeniu różnych wydarzeń związanych z Świętym Janem Pawłem II. Organizujemy spotkania dla seniorów czy też spotkania z młodzieżą o tematyce papieskiej.

Wystawy

Wspólnie z Działem Dokumentacji Archiwalnej przygotowaliśmy wystawę poświęconą ks. Janowi Twardowskiemu w ramach której można zobaczyć fotografie zrobione w domu ks. poety.

Plan pracy na 2014 rok

Instytut propaguje i pogłębia myśl bł. Jana Pawła II w wielu płaszczyznach kulturowych, edukacyjnych, wydawniczych w tym poprzez:
– Wsparcie dla nauczycieli szkół wszystkich poziomów nauczania poprzez wprowadzanie Programu wychowawczego opartego na wartościach, do tego opracowaliśmy teczki edukacyjne, które zwierają propozycję poprowadzenia lekcji w zakresie tematów: godność, uczucia, autorytet. Do szkół wysyłamy zespół pedagogów, aksjologów i psychologów, którzy uczą jak pracować z młodzieżą, jak przeprowadzać z nimi lekcje, jak uczyć ich urzeczywistniać wartości w życiu codziennym.
– Warsztaty Kreatywny nauczyciel, które prowadzone są w delegaturach kuratorium oświaty Mazowsza: Siedlce, Radom, Płock, Ciechanów, Ostrołęka.
– Warsztaty teatru lalek dla nauczycieli i uczniów klas I-III podstawówki, realizowane wspólnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
– Współorganizacja (11-13 października) projektu Dziedziniec dialogu, który ma stać się przestrzenią dialogu między wierzącymi a niewierzącymi.
– Pakiet materiałów edukacyjnych do pracy z dziećmi i młodzieżą podczas prowadzenia lekcji Wiedzy o społeczeństwie. Materiały bazują na społecznym nauczaniu Jana Pawła II. Do materiałów dołączamy nagrania z wypowiedziami m.in. ks. Kardynała Kazimierza Nycza, Krzysztofa Zanussiego, Henryka Wujca, prof. Ewy Łętowskiej, Krzysztofa Ziemca, Radosława Pazury.
– Lekcje edukacyjne dla dzieci dotyczące podróży apostolskich Ojca Świętego
– Konferencje i panele dyskusyjne, które podejmują tematy pielgrzymek bł. Jana Pawła II i pokłosia jego nauczania w różnych płaszczyznach życia indywidualnego, rodzinnego i społecznego.
– W przygotowaniu sympozjum na temat Ludzkiej płodności oraz międzynarodowa konferencja z udziałem gości z Rzymu, Niemiec, Austrii, a m.in. abp. Zygmunta Zimowskiego z Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.
– Warsztaty Twórcze Dzieciaki, które poprzez zabawę otwierające na świat wartości poprzez zabawę i naukę.
– Ponadto prowadzimy wydawnictwo, które publikuje książki i płyty audio związane z aktualnością nauczania Wielkiego Polaka.
– Mamy szczególny kontakt ze szkołami im. Jana Pawła II, szkołami im. Kard. Wyszyńskiego oraz ks. Jana Twardowskiego.

Propozycje na 2014

– promocja nauczania Jana Pawła II w postaci materiałów edukacyjnych nauczanie społeczne – lekcje dla nauczycieli prowadzących Wiedzę o społeczeństwie wraz z płytą DVD zawierającą wypowiedzi znanych osób ze świata kultury, polityki, zaangażowanych społecznie (Ziemiec, Celińska, Wujec, Kard. Nycz, ks. Kaczkowski, R. Pazura), którzy opowiadają jak rozumieją pojęcia sprawiedliwość, prawda, patriotyzm, partie polityczne…
– Cykl debat przygotowujących do kanonizacji Myśląc z Wojtyłą…
– warsztaty filmowe dla gimnazjalistów jako przygotowanie do kanonizacji w oparciu o wartość dialogu i komunikacji; warsztaty przygotowane przez psychologów w oparciu o filmy fabularne pozornie nie związane z nauczaniem JPII;
– Cykl Bóg Gwiazd: w programie co miesiąc spotkania z Celińska, Muniek Staszczyk, Piotr Cieplak, Krzysztof Piesiewcz, Kazik Staszewski, Agnieszka Chylińska
– warsztaty dialogu (zamknięte, elitarne, półroczne warsztaty z komunikacji; jednorazowe warsztaty dialogu na terenie UKSW i KIKu)
– Klub Przyjaciół Lolka – dla dzieci szkół podstawowych organizujemy cykliczne warsztaty na których poprzez zabawę i prace ręczne uczestnicy dowiadują się czegoś nowego o podróżach Jana Pawła II, o tym co lubił, o ludziach, których spotykał; oprócz warsztatu, powstaje strona internetowa oraz książeczka zadań, które dzieci będą sukcesywnie rozwiązywać i zdobywać kolejne stopnie w klubie.
– projekt Jan Paweł II Niebo – pozyskujemy z Postulacji w Rzymie część zbioru listów, jakie dzieci pisały z prośbami do Jana Pawła II i na tej bazie budujemy promocję wartości Świętości;
– od stycznia do kwietnia koncerty zespołów dziecięcych i młodzieżowych, które będą przygotowywały do kanonizacji – muzycznie
– wydanie „Przewodnika po Mazowszu” oraz „Albumu Inicjatyw Papieskich na Mazowszu”
– program katechez „Trzy słowa o świętości” z materiałem multimedialnym kalendarium życia Jana Pawła II
– 10 konferencji w marcu i kwietniu w miastach i gminach papieskich (promocja katechez Trzy słowa…, kampania promująca Świętość jako wartość…)
– IV edycja konkursu Archiwum Wspomnień