Nowe numizmaty i nagrania w Archiwum IPJP2

Opublikowano: 6 października 2011 r.

 

W trzecim kwartale bieżącego roku zbiory Działu Dokumentacji Archiwalnej zasiliły dwa nowe numizmaty, wchodzące w skład srebrnej Kolekcji Beatyfikacyjnej Jana Pawła II, wybitej w Mennicy Polskiej.

Na awersie numizmatu „Błogosławieni cisi”, o średnicy 32 mm widnieje wizerunek klęczącego Jana Pawła II z różańcem. Na rewersie znajduje się napis „Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię”. W tle ewangelicznego cytatu umieszczono scenę Kazania na górze oraz postać błogosławiącego Jezusa.

Awers numizmatu „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości” (średnica 32 mm) zdobi wizerunek Jana Pawła II przed Ścianą Płaczu w Jerozolimie. Na jego rewersie zawarto cytat: „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni”. W tle napisu dostrzec można scenę Kazania na górze i Chrystusa błogosławiącego swoich słuchaczy.

Kolekcję Beatyfikacyjną stanowi 9 numizmatów. Ostatni z nich Archiwum zakupi w grudniu 2011 r. lub w styczniu 2012 r.

W okresie lata Archiwum weszło również w posiadanie między innymi zestawu audialnego zatytułowanego „Musicie być mocni”. Składa się on z 16 płyt CD, na których nagrano homilie, przemówienia oraz inne wypowiedzi, jakie padły z ust Jana Pawła II podczas jego I Pielgrzymki do Polski w 1979 r. Zbiór wydało w 2005 r. Polskie Radio.

Aktualnie Dział kończy projekt, którego celem jest digitalizacja materiałów prasowych dotyczących Beatyfikacji Jana Pawła II oraz różnego rodzaju wydarzeń krajowych i zagranicznych, mających z nią związek.

mt_gallery: