Dział archiwalny – sprawozdanie za 2009 r.

Opublikowano: 15 września 2012 r.
15 września 2012 | Kategorie: Archiwum IPJP2, Dział Archiwalny, Działy

Dział archiwalny – sprawozdanie za 2009 r.

Przez większą część 2009 r. dla Działu Dokumentacji Archiwalnej i Fotograficzno-Filmowej priorytetem była inwentaryzacja „Zbioru muzealiów Prymasa Polski Józefa Glempa”, zmagazynowanego w Dzwonnicy Trzeciego Tysiąclecia, wchodzącej w skład zabudowań wilanowskiej Parafii Świętej Anny.

Prace nad opisaniem 1105 eksponatów wspomnianego wyżej zespołu zakończono dnia 14 października. Wydruk kart obiektów z bazy komputerowej Musnet umieszczono w dwunastu segregatorach i przekazano Sekretariatowi Prymasa Polski. Jego kopia na początku grudnia minionego roku zasiliła zbiory Archiwum.

Na przełomie stycznia i lutego 2009 r. Dział pozyskał od Telewizji Polskiej i włączył do swoich zasobów następujące filmy, których fragmenty zostały umieszczone na płycie, stanowiącej dodatek do wydanej przez Instytut książki pt. „Dziękujemy za wartości. Katechezy na Dzień Dziękczynienia według nauczania Jana Pawła II”:

1. „Odwagi, Ja jestem” (reż. A. Jurga, Polska 1987 r.),

2. „Pielgrzym” (reż. A. Trzos-Rastawiecki, Polska 1979 r.),

3. „Śledztwo w sprawie Miłosierdzia Bożego. Jan Paweł II w Polsce 2002” (reż. K. Żurowski, Polska 2002 r.),

4. „Jan Paweł Wielki. Papież jakiego nie znamy” (reż. J. Kurowski, Polska 2003).

Na przestrzeni 2009 r. na bieżąco archiwizowano zdjęcia wykonywane podczas imprez, które Instytut zorganizował lub współorganizował oraz w których uczestniczyli lub na których byli gośćmi pracownicy IPJPII. Opracowaniu poddano fotografie z 35 wydarzeń naukowych i kulturalnych zainicjowanych przez Instytut. Sporządzono dokumentację fotograficzną 10 z nich. Najlepsze z archiwizowanych fotografii publikowano na stronie internetowej Instytutu.

Dnia 20 kwietnia pracownik Działu Dokumentacji Archiwalnej w ramach pracy nad archiwizacją fotografii z zorganizowanej przez Instytut w Zespole Szkół Spożywczo-Gastronomicznych im. Jana Pawła II w Warszawie, przy ulicy Komorskiej 17/23, konferencji pt. „Nauka Jana Pawła II w moim życiu” (miała ona miejsce 22 października 2008 r.) odbył rozmowę z panią Ewą Orłowską – Wicedyrektor wymienionej placówki edukacyjnej. Przy okazji poznał sposoby dokumentowania działalności Zespołu Szkół, przede wszystkim zaś tej mającej związek z osobą ich patrona – Papieża-Polaka. Archiwista Instytutu został ponadto oprowadzony po szkole.

Dnia 21 kwietnia Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie przekazał oficjalnie Archiwum IPJPII – 6 segregatorów, zawierających karty ewidencyjne 570 muzealiów z kategorii artystyczno-historycznej. Dnia 19 czerwca Działowi przekazano 12 kolejnych segregatorów, w tym dziesięć z danymi 997 eksponatów numizmatycznych oraz dwa z informacjami na temat 200 obiektów artystyczno-historycznych.

W sumie Archiwum otrzymało na przestrzeni 2009 r. karty 1767 obiektów wraz z płytami, na których umieszczono dotyczące ich dane w formie cyfrowej.

Dnia 15 lipca Dział włączył do swych zasobów segregator z wydrukiem 128 kart z bazy komputerowej Musnet, zawierających dane obiektów „papieskich”, znajdujących się w Warszawie oraz w następujących, innych miejscowościach Archidiecezji Warszawskiej: Radzyminie, Legionowie, Zielonce i Niepokalanowie.

Pośród wspomnianych wyżej obiektów można wyróżnić przede wszystkim: pomniki, tablice pamiątkowe, płaskorzeźby, witraże, obrazy, a także wizerunki krzyży i herbów papieskich.

W sierpniu Dział Dokumentacji Archiwalnej wcielił do swych zbiorów płytę z nagraniem debaty redakcyjnej nad niektórymi wypowiedziami Jana Pawła II z I Pielgrzymki do Polski z 1979 r. pt. „Ponownie odczytane” (3 kwietnia), którą przesłało na adres Instytutu Radio Plus Józef 96,5 FM (obecnie Radio Plus Warszawa). We wspomnianej debacie wziął udział pracownik Działu Wydawniczego IPJPII.

W październiku Archiwum wzbogaciło się o fotografie wykonane podczas zorganizowanej przez Instytut podróży naukowo-badawczej do Boliwii i Peru szlakiem pielgrzymek Jana Pawła II do tych krajów (1988 r.). Wspomniana podróż odbyła się okresie od 10 sierpnia do 16 września 2009 r.

W październiku w skład zasobów Działu wszedł także program telewizyjny pt. „Samochód dla Papieża”, wyemitowany w TVP INFO. Wystąpił w nim jeden z pracowników Instytutu.

W dniu 27 listopada archiwista uczestniczył w konferencji pt. „Cyfrowość bibliotek i archiwów”, która miała miejsce w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

W 2009 r. Archiwum IPJPII weszło w posiadanie 806 pamiątek związanych z osobą Jana Pawła II. Wśród nich znajdują się: kasety audio i video, płyty CD i DVD, fotografie i tzw. „wglądówki”, obrazki, czasopisma, foldery z tekstami homilii i przemówień Ojca Świętego, druki ulotne, plakaty, medale, broszury, ulotki, a także identyfikatory i karty wstępu na Msze papieskie. Ofiarodawcami wymienionych przedmiotów byli: ks. prałat Bogusław Bijak, pani Anna Zyskowska, oraz o. dr Roman Soczewka OFMConv. z Niepokalanowa.

Na szczególną uwagę zasługują materiały archiwalne przekazane przez ostatniego z przywołanych wcześniej ofiarodawców – o. Romana Soczewkę, a związane z pielgrzymką Jana Pawła II na Litwę, Łotwę i Estonię, która odbyła się w dniach 4-10 września 1993 r. Wśród nich można wyróżnić: oryginalne ulotki i foldery informacyjne (między innymi watykańskie), programy wizyt w poszczególnych krajach, książeczki z tekstami mszalnymi, teksty homilii i przemówień Ojca Świętego, plakaty, mapy i przewodniki turystyczne dotyczące geografii i zabytków architektonicznych państw nadbałtyckich, a także ukazujące się tam czasopisma (przede wszystkim dzienniki, wśród nich polski „Kurier Wileński”) oraz gazety wydawane w Ojczyźnie Biskupa Rzymu z artykułami opisującymi wrześniowe wydarzenia 1993 r.

Informacje na temat bieżącej aktywności Działu Dokumentacji Archiwalnej i Fotograficzno-Filmowej w 2009 r. były regularnie zamieszczane na stronie internetowej Instytutu.