Dział archiwalny – sprawozdanie za 2013 r.

Opublikowano: 15 września 2012 r.
15 września 2012 | Kategorie: Archiwum IPJP2, Dział Archiwalny, Działy, Konferencje

FILMY, NAGRANIA, NUMIZMATY

W 2013 r. Dział Dokumentacji Archiwalnej i Fotograficzno-Filmowej powiększył swoje zbiory o 29 pozycji DVD i CD oraz o 20 numizmatów i banknotów.

Pozyskano filmy związane bezpośrednio lub pośrednio z osobą Karola Wojtyły-Jana Pawła II, na przykład obraz pt. „Gdy świat wstrzymał oddech” (TVN, 2005), zrealizowany podczas Mszy pogrzebowej Papieża, która odbyła się 8 kwietnia 2005 r., czy też dokument „Wanda Półtawska. Prawdę mówiąc” (Edycja św. Pawła). Poza tym pozyskano inne obrazy o charakterze dokumentalnym, między innymi film pt. „Mistrz życia” (Telewizja Polska, 1987) o wybitnym filozofie, logiku o. prof. Józefie Marii Bocheńskim OP oraz pozycje edukacyjne i katechetyczne – trzeba tu wymienić takie tytuły jak „Dekalog – Przykazania Boże” oraz „Siedem sakramentów świętych” (Dom Wydawniczy Rafael).

Dział skompletował serię numizmatyczną „Jan Paweł II Wielki” (Skarbiec Mennicy Polskiej), zakupił 6 innych medali i monet z wizerunkiem Papieża, numizmat z podobizną kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz banknot Narodowego Banku Polskiego o nominale 50 złotych, wyemitowany w 28. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Wcielił też między innymi do swych zasobów monetę z podobizną Papieża-Polaka o nominale 50 lirów, wybitą w 1980 r. w Watykanie oraz polski numizmat z wizerunkami: Matki Boskiej Częstochowskiej na awersie oraz Jana Pawła II na rewersie.

DOKUMENTOWANIE DZIAŁALNOŚCI IPJPII

Do zbiorów Działu Dokumentacji Archiwalnej IPJPII wcielono 61 zespołów fotografii, 19 filmów, oraz 4 nagrania audio – materiały te dokumentują działalność edukacyjną, kulturalną i naukową Instytutu Papieża Jana Pawła II. Na większości imprez zdjęcia wykonywał archiwista.

NOWE NABYTKI ARCHIWUM

Dział poszerzył swoje zasoby o 26 analogowych czarno-białych fotografii, dokumentujących uroczystości związane z obchodami 500-lecia śmierci św. Jana Kantego w Kętach w 1973 r. W obchodach wspomnianej rocznicy brał udział, uwieczniony na 19 zdjęciach kardynał Karol Wojtyła. Fotografie przekazał Instytutowi ofiarodawca prywatny. Archiwista poddał je procesowi digitalizacji.

Zakupiono jedno zdjęcie Jana Pawła II w formie cyfrowej. Dział zasiliło ponadto 52, wydanych poza IPJPII pozycji drukowanych: periodyków, kalendarzy, katalogów i ulotek.

INWENTARYZACJA OBIEKTÓW „PAPIESKICH”

W 2013 r. wykonano zdjęcia oraz zebrano dane 102 obiektów artystyczno-historycznych, noszących imię Jana Pawła II, zlokalizowanych na obszarze Rzeczypospolitej. Opisano i sfotografowano obiekty z pięciu województw. Z Województwa Mazowieckiego – 10, Łódzkiego – 43, Podlaskiego – 23, Pomorskiego – 24 oraz z Warmińsko-Mazurskiego – 2. Kolejnym etapem prac inwentaryzacyjnych będzie wprowadzenie zdjęć pomników, rzeźb, obrazów, tablic pamiątkowych itp. wraz z ich szczegółowymi danymi do bazy komputerowej Musnet, a następnie sporządzenie wydruku.

MONTAŻ FILMÓW

Na przestrzeni okresu styczeń-czerwiec 2013 r. pracownik Działu wykonał montaż:

• filmu zarejestrowanego podczas Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców i Doktorantów, zatytułowanej: „Sobór Watykański II w służbie odnowy wiary w kontekście pontyfikatu Jana Pawła II” (19 grudnia 2012 r., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie);

• filmu, który po nagraniu na płytę DVD został dołączony do nowej książki Instytutu (zawartej na płycie CD) pt. „Dziękujemy za wartości. Konferencje według nauczania Jana Pawła II”;

• filmu zarejestrowanego podczas konferencji naukowej pt. „Jan Paweł II a problemy bezpieczeństwa” (9 kwietnia 2013 r., Akademia Obrony Narodowej). Film ów składa się z trzech części, z których każda została zaopatrzona w menu główne oraz menu, zawierające linki do wykładów poszczególnych prelegentów. Kolejne części zapisano w formacie MPEG-2 na osobnych płytach DVD, które umieszczono w jednym etui z okładką ze zdjęciem autorstwa Edwarda Miera-Jędrzejowicza, pochodzącym z zasobów Archiwum IPJPII.

• filmu z konferencji pt. „Przez kremówki do wartości… – miejsce nauczania Jana Pawła II w szkole” (24 października 2013 r., Mińsk Mazowiecki, obchody Powiatowego Dnia Papieskiego. Wytworzono 24 egzemplarze filmu (24 płyt DVD),

• filmu, będącego zbiorem najciekawszych treści, wypowiedzianych przez prelegentów podczas sympozjum pt. „Dylematy dotyczące ludzkiej płodności” (16 listopada 2013 r., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Film umieszczono na stronie internetowej IPJPII,

• trzech filmów ze wspomnianego wyżej sympozjum, dokumentujących wystąpienia takich naukowców i ekspertów jak: ks. dr Zdzisław Struzik, mgr Teresa Król oraz prof. dr hab. med. Bogdan Chazan. Filmy zamieszczono na stronie internetowej: www.rodzina.ipjp2.pl.

• filmu z fragmentami dzieł w reżyserii Krzysztofa Zanussiego, który został odtworzony podczas spotkania z tym ostatnim w ramach cyklu pt. „Bóg Gwiazd” (21 listopada 2013 r., ośrodek 1 Piętro w Centrum Myśli Jana Pawła II).

DIGITALIZACJA

W okresie sprawozdawczym Dział Dokumentacji Archiwalnej systematycznie digitalizował, ukazujące się w czasopismach prenumerowanych przez Instytut:

• materiały prasowe, związane bezpośrednio lub pośrednio z osobą Karola Wojtyły-Jana Pawła II (w tym artykuły i informacje, poświęcone zbliżającej się kanonizacji Papieża),

• materiały prasowe, dotyczące takich osób jak: Prymas Stefan Wyszyński (1901-1981), Prymas Józef Glemp (1929-2013), Maria Okońska (1920-2013) oraz kardynał Stanisław Nagy (1921-2013);

• teksty prasowe dotyczące Instytutu Papieża Jana Pawła II oraz Świątyni Świętej Opatrzności Bożej.

Skany wymienionych wyżej materiałów, w pierwszym półroczu 2013 r. powiększyły bazę Działu o 44,3 GB (Gigabajtów).

Ponadto zdigitalizowano okładki, strony redakcyjne oraz spisy treści wszystkich publikacji IPJPII z lat 2006-2012 (1,4 GB).

WYSTAWY

W 2013 r. Dział Dokumentacji Archiwalnej i Fotograficzno-Filmowej przygotował trzy ekspozycje muzealno-archiwalne. Pierwszą z okazji I Zjazdu Samorządów Miast i Gmin Papieskich (10-11 października), drugą na XIII Dzień Papieski (12-13 października), trzecią z okazji wizyty w IPJPII Premiera Saksonii-Anhalt dra Reinera Haseloffa (6 grudnia). W sumie wyżej wymienione wystawy obejrzało około 800 osób.

Na początku maja 2013 r. Dział Dokumentacji Archiwalnej IPJPII przekazał w formie elektronicznej Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Tarczynie 30 zdjęć wykonanych podczas I Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski (1979 r.) przez wymienionego już wyżej Edwarda Miera-Jędrzejowicza. Fotografie te zostały zaprezentowane w sobotę 18 maja, w 93. rocznicę urodzin Karola Wojtyły na Rynku w mazowieckim Tarczynie. Wystawa była jedną z atrakcji towarzyszący
ch corocznemu Świętu Niezapominajki, połączonemu z obchodami Dnia Matki.

Pracownik Archiwum zredagował 14 tekstów ilustrowanych zdjęciami, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Instytutu w „Aktualnościach”.