Dział oświatowy – sprawozdanie za 2006 r.

Opublikowano: 15 września 2012 r.
15 września 2012 | Kategorie: Dział oświatowy, Działy, Konkursy

Konkurs fotograficzny
Na początku października 2006 ogłoszony został konkurs fotograficzny pt. Dzisiaj w Betlejem. Do udziału w nim zostali zaproszeni uczniowie z gimnazjów i liceów im. Jana Pawła II z terenu województwa mazowieckiego. Mottem konkursu była myśl pochodząca z orędzia Ojca Świętego na Boże Narodzenie 2000 r.:

“Choćby ciemności zdawały się nieprzeniknione, jeszcze silniejsza jest nadzieja na zwycięstwo Światłości, która w Świętą Noc zajaśniała nad Betlejem. Tak wiele dobra dokonuje się za sprawą ludzi, którzy na co dzień żyją wiarą oddani swej pracy, rodzinie i dobru społeczeństwa. Napawają również otuchą wszystkich tych, którzy działają na arenie publicznej, aby szanowane były ludzkie prawa każdego człowieka i wzrastała solidarność pomiędzy ludźmi o różnych kulturach, aby zostało zniesione zadłużenie krajów najuboższych, aby zawarto honorowe porozumienia pokojowe między krajami uwikłanymi w niszczące konflikty.”

Zadaniem uczestników konkursu było ukazanie w konwencji fotografii reportażowej życiowych sytuacji, w których ludzie bez względu na warunki, w jakich się znajdują, potrafią budować relacje pełne pokoju i miłości. Intencją organizatorów było zainspirowanie młodych ludzi do odkrywania w otaczającej ich codzienności spraw wartościowych i dobrych.

Program Wychowawczy Szkolny według nauczania Jana Pawła II
Dział Oświatowy uczestniczy w merytorycznym opracowaniu Programu Wychowawczego Szkolnego dla Poziomu Licealnego. Program jest adresowany do uczniów szkół licealnych. Nowatorstwo programu w warstwie psychologicznej i dydaktycznej polega na wykorzystaniu różnorodnych źródeł, wsród których znajdują się m.in.:

  • Oficjalne dokumenty państwowe, takie jak: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.
  • Dokumenty Kościoła Katolickiego, m.in.: Pismo Św., Katechizm Kościoła Katolickiego, dokumenty Soboru Watykańskiego II;
  • Ustawa o działach administracji rządowej z 1997 r.;
  • Dokumenty nauczania społecznego Jana Pawła II: encykliki, homilie, kazania;
  • Publikacje specjalistyczne poruszające zagadnienia wychowawcze.

Program propaguje wartości ogólnoludzkie: filozoficzne, intelektualne i moralne, niezbędne do odkrywania sensu życia ludzkiego i postępowania zgodnie z normami przyjętymi w kręgu kultury chrześcijańskiej i europejskiej. Podzielony jest na trzy poziomy, dostosowane do wieku ucznia. Uwzględnia systematyczny rozwój osobowości młodego człowieka, jego wzrastanie, dojrzewanie fizyczne i psychiczne oraz postęp w rozumieniu otaczającego świata i siebie samego. Powstanie Programu Wychowawczego Szkolnego poprzedziły konsultacje z nauczycielami. Jego konstrukcja metodologiczna dostosowana jest do programów nauczania stosowanych w szkolnictwie polskim.

Powstanie Programu Wychowawczego Szkolnego poprzedziły konsultacje z nauczycielami. Jego konstrukcja metodologiczna dostosowana jest do programów nauczania stosowanych w szkolnictwie polskim.

Przekład listy dialogowej do filmu “Quella parte dell?anima chiamata corpo: il calvario di Karol Wojtyła”
Dział Oświatowy Instytutu we współpracy ze Stowarzyszeniem Filmowców Katolickich opracował listę dialogową do filmu Cząstka duszy zwana ciałem: Kalwaria Karola Wojtyły. Produkcja zrealizowana przez włoską telewizję RAI Educational prezentuje życie papieża z perspektywy niemocy fizycznej, jakiej doświadczał w wyniku chorób i podeszłego wieku. Jednocześnie ukazuje jego siłę i heroizm w przyjmowaniu cierpienia. Film otrzymał Grand Prix na Międzynarodowym Festiwalu Filmów i Multimediów Niepokalanów 2006. Opracowany przez Dział Oświatowy przekład listy dialogowej został wykorzystany do projekcji filmu w parafii Księży Marianów na warszawskich Stegnach w ramach obchodów 28 rocznicy inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II.